Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Toma Fila glasao

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao