Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Toma Fila glasao

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao