Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Toma Fila glasao

Nijedan akt nije pronađen.