Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Justina Pupin Košćal glasala

Justina Pupin Košćal

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.