Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Justina Pupin Košćal glasala

Nijedan akt nije pronađen.