Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slavenko Unković glasao

Slavenko Unković

Jedinstvena Srbija

Nijedan akt nije pronađen.