Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Tasić glasao

Goran Tasić

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao