Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mirsad Hodžić glasao

Mirsad Hodžić

Stranka demokratske akcije Sandžaka

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao