Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mirsad Hodžić glasao

Mirsad Hodžić

Stranka demokratske akcije Sandžaka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao