Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Misala Pramenković glasala

Misala Pramenković

Stranka pravde i pomirenja

Nijedan akt nije pronađen.