Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nadije Bećiri glasala

Nijedan akt nije pronađen.