Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nadije Bećiri glasala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala