Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Akoš Ujhelji glasao

Nijedan akt nije pronađen.