NANDOR KIŠ

Nestranačka licnost

Rođen je 1993. godine. Živi u Adi.

Po zanimanju je stručni referent, a po obrazovanju diplomirani ekonomista.

U oktobru 2019. godine izabran je za predsednika Foruma mladih Saveza vojvođanskih Mađara, sa mandatom na dve godine.

Na redovnim parlamentarnim izborima održanim 21. juna 2020. godine prvi put je postao narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor".
Poslednji put ažurirano: 11.12.2020, 11:13

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.03.2021.

Poštovani predsedniče, predsedništvo, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici.

Velika mi je čast da prvog radnog dana redovnog proletnjeg zasedanja Narodna skupštine imam priliku da kao predstavnik poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara govorim o tački koja se nalazi na dnevnom redu.

Na samom početku svog izlaganja bih naglasio da će naša poslanička grupa, devet narodnih poslanika SVM-a, u Danu za glasanje podržati ovaj predlog o kome raspravljamo.

Danas imamo priliku da razgovaramo o Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam, zapravo o ulaganjima u infrastrukturu na polju kulture.

Sada kada smo već godinu dana pogođeni pandemijom svetskih razmera, kada smo iskusili i razne restrikcije, normalno je da još više vrednujemo kulturu.

Siguran sam da svima nama nedostaje mogućnost da izađemo u bioskop, da pogledamo novu izložbu u muzeju ili da pogledamo najnoviji komad u pozorištu uživo, a ne onlajn ili na televiziji.

Ovde moram izraziti našu iskrenu nadu da će se zahvaljujući, najpre, dobroj dinamici vakcinisanja tokom leta naši životi vratiti u normalu i da ćemo moći da uživamo i u kulturi kako dolikuje.

Ovaj sporazum za korišćenje zajma će obezbediti novčana sredstva kako bi se obnovila kulturna infrastruktura, najviše u Beogradu, gde može uslužiti najmanje dva miliona građana.

Smatramo da je svakako potrebno baviti se tim zgradama i unaprediti kvalitet i efikasnost tih kulturnih objekata.

Osim u Beogradu, muzeji, pozorišta, biblioteke i ostale kulturne institucije na teritoriji AP Vojvodine, takođe su od velikog značaja za život građana Republike Srbije.

Kao i u Beogradu, u kulturnim institucijama u AP Vojvodini, takođe imamo kvalifikovanu radnu snagu, dobro upravljanje, a neke od njih se svakodnevno bore za bolje uslove za rad, kako bi što sveobuhvatnije uradile posao, imale izložbe sa što više umetnika, obogatile svoje prostorije sa lepšim i brojnim predmetima.

Pre nego što sam izabran za narodnog poslanika sa liste Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor, bio sam zaposlen u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine u Subotici.

Imao sam priliku da sagledam sve četiri oblasti sa kojima se Nacionalni savet bavi. Te oblasti su obrazovanje, javno informisanje, službena upotreba jezika i pisma i kultura.

Ako govorimo o kulturnim nacionalnim manjina, ne možemo o tome govoriti bez nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Savet je u više slučaja i osnivač pojedinih kulturnih institucija. U pitanju su institucije koje su značajne za mađarske nacionalne manjine. U slučaju Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine imamo viši pozorišta, kulturnih centara, istorijskih arhiva, biblioteka i muzeja.

Od 2018. godine, dok sam bio zaposlen u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine, iskustvo i znanje koje sam prikupio obezbedili su mi uvid u to čime se bavi jedan nacionalni savet nacionalne manjine. Siguran sam da bu bez nacionalnih saveta rad pojedinih kulturnih institucija bio mnogo teži, ne bi bile finansirane sa njihove strane i samim tim bi bile mnogo gore opremljene.

Umrežavanje institucija obezbeđuje Nacionalnom savetu sigurnost i tok informacija koje su neophodne za obavljanje svoje funkcije. Korisnici tih institucija nisu isključivo pripadnici nacionalnih manjina. Na primer, iako je predstava u pozorištu na mađarskom jeziku i glumci pričaju na mađarskom, uvek se projektuju titlovi na srpskom jeziku. Ili, na primer, u muzeju su informacije u izložbenim eksponatima ispisane dvojezično. Na ovaj način su kulturna dobra i istorijske činjenice dostupne svima na isti način za dobrobit većeg broja građana Srbije.

Poštovani narodni poslanici, veoma mi je drago što je sa ovim Sporazumom o zajmu za razvoj kulturne infrastrukture imamo priliku da obnovimo i sačuvamo zgrade, modernizujemo infrastrukturu i pružamo bolju uslugu. Mi u poslaničkog grupi SVM smatramo da su ta ulaganja neophodna i potrebna.

Nadamo se da će se ove investicije nastaviti, jer imamo brojne kulturne institucije koje čekaju slične investicije kako bi mogle da obavljaju svoje poslove na još kvalitetniji i adekvatniji način i pružale zadovoljstvo građanima Republike Srbije.

I ne samo u blizini Beograda, već i u ostalim gradovima, opštinama za zadovoljstvo samih građana, ali i domaćih i stranih turista, turistički potencijal je neophodan i služi za dobrobit stanovništva.

Na primer, višedecenijski problem u Subotici jeste stanje i proces obnavljanja zgrade Narodnog pozorišta. Savez vojvođanskih Mađara se tokom godina često bavio tim pitanjem. Poslednjih godina proces je ubrzan i približili smo se kraju radova, zahvaljujući tome što smo ugradili izgradnju Narodnog pozorišta u Subotici kao strateški cilj SVM, i konkretna sredstva su izdvojena od 2017. godine, iz budžeta Republike Srbije.

Srećni smo što vidimo da će projekat biti završen u predviđenom vremenskom periodu i da ćemo u sledećoj godini pogledati prvi komad u obnovljenoj zgradi.

Da zaključim, poslanička grupa SVM podržaće Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu. U danu za glasanje ćemo glasati za Predlog ovog zakona.

Zahvaljujem.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.12.2020.

(Obraća se predsedavajućoj na mađarskom jeziku.)

Hvala lepo.

Poštovana predsedavajuća, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, u svom današnjem obraćanju ću govoriti o Predlogu za potvrđivanje Finansijskog ugovora „Povezane škole u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

Na samom početku bih naglasio da će poslanička grupa SVM u Danu za glasanje svakako podržati ovaj predlog.

Ovaj ugovor je potpisan već u novembru mesecu, a iznos kredita je 65 miliona evra. Cilj projekta za koji se koristi kredit je da se preko Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i obrazovanja nastavi Nacionalni program za ulaganje u digitalno obrazovanje u Srbiji.

Projekat se sastoji od obezbeđivanja kontinuirane obuke nastavnika za digitalne veštine, obezbeđivanja nove digitalne opreme, nadogradnja akademske digitalne mreže i centralnih lokacija i uvođenja bežične lokalne mreže, tzv. WLAN.

Pre nego što se udubim u neke detalje koje bih voleo da naglasim da je projekat započet prošle godine. Cilj ovog kredita je ubrzavanje realizacije projekta koji bi trebao da bude završen do 2023. godine.

Ove investicije su od velikog značaja. Među njima je povećanje veština nastavnika i opremanje škola. Smatram da je veoma važno pričati o izvođenju projekta, o važnim koracima koji su već napravljeni, ali i o onima koji slede u bliskoj budućnosti. Ove informacije su značajne za građane Srbije, a naročito za pripadnike nacionalnih manjina.

U predlogu samo mogli da nađemo detaljni opis celog projekta, a to su obuka trenera, dokvalifikacija nastavnika, direktora i stručnih saradnika, uključujući i obezbeđivanje programa mentorstva, treninga i učenja od kolega radi efektivne podrške implementaciji na nivou škola. To znači obuka 250 trenera i oko 50.000 nastavnika.

Drugi je obezbeđivanje opreme za izvođenje nastave iz digitalnih sadržaja. To podrazumeva laptop za svakog nastavnika, kao i laptop i postolje za običnu učionicu sa više od pet đaka. To je otprilike 48.000 laptopova. Uvođenjem bežične lokalne računarske mreže u školama koje imaju dovoljnu internet konekciju da bi mogle da koriste WLAN, nadogradnja kičme akademske mreže Republike Srbije i obezbeđivanje opreme i softvera za centralne lokacije radi lakšeg povezivanja kontrole i praćenja WLAN sistema u školama, obezbeđivanje računarske opreme za učionice radi zamene zastarelih računara prosečne starosti od oko 10 godina, to iznosi 50.000 računara, obezbeđivanje kadrova za jedinicu za sprovođenje projekta u cilju obezbeđivanja kvalitetnog sprovođenja komponenti projekta i obezbeđivanje usklađenosti sa standardima Evropske investicione banke i relevantnim direktivama i uredbama EU, što uključuje zahteve koji se odnose na nabavke društvene i ekonomske zahteve.

Pošto se projekat izvodi u svakoj osnovnoj školi i gimnaziji na teritoriji Republike Srbije, ove investicije će koristiti i pripadnici nacionalnih manjina, a nama u poslaničkoj grupi SVM je posebno drago što proces osavremenjuje tehničku opremljenost škola. Obuka nastavnika može da se nastavi bez prekida.

Obezbeđivanje interneta u svim učionicama je do sada urađeno u oko 900 škola, što je veoma dobra vest i nadamo se da će se i u preostalim školama u narednom periodu završiti ovaj proces.

Mi u SVM mislimo da je svakako potrebno potvrditi ovaj Finansijski ugovor i zbog toga ćemo u Danu za glasanje podržati Predlog. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2020.

Hvala lepo, poštovana predsedavajuća.

Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog budžeta za sledeću godinu, a poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje, svakako podržati ovaj predlog.

Godina 2020. nas je zbog pandemije stavila pred značajne izazove. Bilo je potrebno uvesti razne mere zaštite za sprečavanje širenja virusa korona, kao što su zatvaranje škola i prelazak na nastavu na daljinu, ograničavanje rada određenih kompanija i prelazak na rad od kuće. Ovo su samo neke od tih mera koje na žalost mogu da imaju i negativne posledice na razne oblasti života, pa tako i na privredu.

U svom izlaganju bi se osvrnuo na oblast obrazovanja koja mnogo interesuje građane Srbije, a naročito pripadnike nacionalnih manjina. Obrazovanje je jedna od oblasti koja je tokom pandemija bila u centru pažnje. Mnogim porodicama je promenila svakodnevni život jer je obrazovno-vaspitni rad iz učinioca prešao u domove porodica, a đaci učestvuju u nastavi na daljinu.

Moramo pohvaliti sve nastavnike koji su se bukvalno iz jednog dana u drugi prilagodili vanrednim uslovima i kreativno i posvećeno rade sa đacima. Posebno čestitamo nastavnicima koji su uložili dodatni napor i snimali časove. U snimanju časova na mađarskom jeziku je pomagala Televizija „Panon“ iz Subotice. Zahvaljujući tom zajedničkom radu za celu školsku godinu će biti na raspolaganju više od 3.000 časova na mađarskom jeziku.

Vrlo je važno opremanje škola savremenom informaciono tehnološkom opremom, ali i dodatno obučavanje nastavnika za korišćenje istih, jer će naš obrazovni sistem samo u tom slučaju biti u potpunosti spreman za nastavu na daljinu. Opremanjem škola dodatnim tabletima, učenicima iz siromašnog socijalno kulturnog miljea će takođe biti u prilici da prate nastavu na daljinu bez problema.

Dozvolite mi da se osvrnem na određene aktivnosti koje su od velikog značaja za nas, pripadnike mađarske nacionalne manjine. Izuzetno je značajno što je završena izrada novog plana i programa za predmet srpski kao nematernji jezik, pošto je neadekvatan način učenja i poznavanja istog bio veliki problem prethodnih decenija.

Značajno je što su obezbeđeni uslovi da pripadnici nacionalnih manjina pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku u mestu stanovanja, što je izuzetno važno u razvoju deteta. U slučaju mađarskih nacionalnih manjina to znači da je u mnogim naseljima obezbeđeno osnovno obrazovanje u odeljenjima sa manje od 15 učenika.

Lakša nostrifikacija diploma je takođe značajno pitanje za nas. Na taj način mladi koji su završili svoje studije u inostranstvu na lakši način mogu da nađu posao i da koriste svoje znanje kod kuće u Republici Srbiji, koje su stekli tokom studiranja u inostranstvu.

Poštovani narodni poslanici, osvrnuo bih se malo i na brojeve, tačnije na to koliko su se oni povećavali u prethodnom periodu. Ako posmatramo prethodni period finansiranja u oblasti obrazovanja, možemo konstatovati da su sredstva koja se ulažu u obrazovni sistem povećana. Na primer, između 2006. i 2018. godine ukupno 542,9 miliona dinara je iznos investicija ulaganja u objekte obrazovanja na teritoriji AP Vojvodina, a taj iznos je samo u 2019. godini bio 816,9 miliona dinara. Dva najveća projekta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jesu program modernizacije škola i obrazovanje za socijalnu inkluziju. U prethodnoj godini je započeto 34 investicionih projekata, od kojih nažalost brojni nisu mogli biti završeni tokom ove godine zbog pandemije. Veoma je značajno da se nastavi investiranje u obrazovno vaspitne ustanove, jer se na taj način obezbeđuje bolji kvalitet obrazovanja.

Voleo bih da istaknem nekoliko primera značajnih investicija u protekle četiri godine, u školama na teritoriji AP Vojvodine u kojima se nastava odvija i na mađarskom nastavnom jeziku: osnovna škola „Kizur Ištvan“ iz Subotice, osnovna škola „Zdravko Gložanski“ iz Bečeja, osnovna škola „Novan Radonić“ iz Mola. Kao neko ko dolazi iz Ade, moram naglasiti da mi je veoma drago zbog te investicije.

Srednja škola „Dositej Obradović“ iz Novog Kneževca, Hemijsko prehrambena srednja škola u Čoki, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika u Futogu i druge osnovne i srednje škole iz Subotice, Sombora, Novog Sada, Temerina, Sente itd.

U predlogu budžeta koji je pred nama vidimo da su za narednu godinu investicije povećanje i nadamo se da će i naredne godine investicije u Vojvodini isto tako biti primetne. Kao primer potreba za investicijama voleo bih da istaknem osnovnu školu „Hunjadi Janoš“ u Čantaviru, gde je veoma važno da se hitno zameni stari grejni sistem. Tačnije da se zastareli kotlovi za grejanje zamene novim grejnim sistemom. Time bi škola postala ne samo bezbednije mesto za učenike u zaposlene, već bi investicija bila značajna i u smislu energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Drugi primer, osnovna škola „Miroslav Antić“ na Paliću, gde je predviđeno održavanje fasadne stolarije na delu objekta škole. Nadamo se da će se i ove investicije naći među prioritetnima u resoru obrazovanja.

Predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara će nastaviti da čine sve što mogu za svoju zajednicu. Nastavićemo sa radom i obezbedićemo iste mogućnosti za pripadnike kako mađarske zajednice, tako i za sve državljane Republike Srbije.

U Danu za glasanje podržaćemo Predlog budžeta za 2021. godinu i nadamo se da će nam se život što pre vratiti u normalu. Hvala na pažnji.