Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nandor Kiš glasao

Nandor Kiš

Savez vojvođanskih Mađara

Nijedan akt nije pronađen.