Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladan Glišić glasao

Nijedan akt nije pronađen.