Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladan Glišić glasao


usvojen

Nije prisustvovao