Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radovan Tvrdišić glasao

Radovan Tvrdišić

Srpski patriotski savez - SPAS

Nijedan akt nije pronađen.