Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Svetozar Andrić glasao

Svetozar Andrić

Srpski patriotski savez - SPAS

Nijedan akt nije pronađen.