Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Sofija Maksimović glasala

Sofija Maksimović

Srpski patriotski savez - SPASusvojen

Nije prisustvovalapovucen

Nije prisustvovala