Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Sofija Maksimović glasala

Sofija Maksimović

Srpski patriotski savez - SPAS
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala