Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ilija Životić glasao

Ilija Životić

Srpski patriotski savez - SPAS

Nijedan akt nije pronađen.