Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Stefan Krkobabić glasao

Stefan Krkobabić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije