Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Urošević glasao

Milan Urošević

Srpski pokret obnove

Nijedan akt nije pronađen.