Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milenka Subić glasala

Milenka Subić

Srpska napredna stranka