Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nevena Veinović glasala

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka