Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija ("Zajmoprimac") za Program "Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija ("Zajmoprimac") za Program "Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I"

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 30
42%
30%
0%
Poslednji put ažurirano: 20.03.2023, 04:08