Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija ("Zajmoprimac") za Program "Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija ("Zajmoprimac") za Program "Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I"

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 29
Protiv: 22
29%
22%
0%
Poslednji put ažurirano: 25.11.2022, 23:46