72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.11.2021.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 22. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sledeći predlozi zakona:

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu;
2. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu;
3. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
5. Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
8. Predlog zakona o budžetskoj inspekciji;
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji;
10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona;
11. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu;
12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
14. Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine i
15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“.

Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Toma Fila, Ilija Matejić i Đorđe Todorović.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.11.2021, 16:16