50. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

22.11.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 22. novembra 2021. godine, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, koje je podnela Vlada.
Ministar finansija Siniša Mali, naveo je da se Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu žele postići dva cilja: dalje podizanje životnog standarda građana kroz podizanje plata, penzija, visine minimalne zarade i kroz rasterećenje zarada, i dalje jačanje ekonomije kroz kapitalne investicije.

Ministar finansija je ukazao da je budžetom za narednu godinu predviđena 1.516 milijardi dinara ukupnih prihoda i 1.717 milijardi ukupnih rashoda. Deficit je umanjen, i iznosi 202 milijarde dinara, odnosno 3 odsto, naveo je Mali i istakao da umanjenje deficita, u dogovoru sa Međunrodnim monetarnim fondom, omogućava i da se smanji udeo javnog duga u BDP sa očekivanih 58.2 odsto ove godine, na 55.5 odsto do kraja sledeće godine. On je ukazao i da je projektovana stopa rasta ekonomije od 4.5 odsto, što predstavlja konzervativno predviđanje, i izneo očekivanje da će biti i veća stopa rasta.

Javne finansije su stabilne, državna kasa je likvidna, obaveze se ispunjavaju na vreme, sve u saradnji sa Narodnom banke Srbije, zaključio je izlaganje ministar Siniša Mali.

Članovima Odbora se obratila i guvernerka Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković, iznoseći ocenu da je predloženi budžet za 2022. godinu zasnovan na realističnim makroekonomskim pretpostavkama i projekcijama. Navela je da se postiže balans između razvojne i socijalne komponente budžeta. Fisklani plan za narednu godinu doprinosi privrednom rastu, povećanju investicija i konkurentnosti, rastu zaposlenja i standardu građana, zaključila je Tabaković.

Ocenu i mišljenja o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu dali su i predsednik Fisklanog saveta prof. dr Pavle Petrović, predsednik Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda dr Miladin Kovačević i predsednik Saveta Državne revizorske institucije dr Duško Pejović.

Nakon duže rasprave, Odbor je prihvatio, u načelu, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa pratećim predlozima odluka i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.

U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i prihvatili, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o budžetskoj inspekciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“, koje je podnela Vlada.

Predloge zakona obrazložili su državni sekretari u Ministarstvu finansija Saša Stevanović i Slavica Savičić, pomoćnica ministra finansija Snežana Karanović i predstavnik Uprave za javni dug Dragan Babić.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Veroljub Arsić, Zoran Bojanić, Nikola Jolović, Adrijana Pupovac, Olivera Pešić, Ana Beloica, Goran Kovačević, dr Boban Birmančević, Bratimir Vasiljević, prof. dr Vladimir Marinković, Uglješa Marković, Zoltan Pek i Vojislav Vujić, kao i narodni poslanici prof. dr Ljubinko Rakonjac, Miloš Terzić i Milija Miletić.

Prisutni članovi

...

Veroljub Arsić

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 22.11.2021, 16:34