Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Spasojević glasao