Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Janko Langura glasao

Janko Langura

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao