Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Janko Langura glasao