Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Arđend Bajrami glasao

Arđend Bajrami

Alternativa za promene


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao