Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nevena Vujadinović glasala

Nevena Vujadinović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.