Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Olivera Ognjanović

Olivera Ognjanović

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena guvernerka, moj amandman govori o efektu finansijske stabilnosti na sveukupni razvoj Republike Srbije. Ostvarivanjem finansijske stabilnosti obezbeđuje se makro-ekonomska stabilnost kao jedan od ključnih faktora za privlačenje stranih direktnih investicija, odnosno za rast investicija u celini. Ukoliko se tome pridoda i jačanje poverenja korisnika finansijskih usluga, onda je stvoren poslovni ambijent koji je izuzetno privlačan za investicije.

Izveštaji NBS kažu da su neto prilivi po osnovu stranih direktnih ulaganja povećani na 6,6% BDP u 2017. godini, a očekivanja su da će ukupne investicije u Srbiji ove godine imati učešće od skoro 22% u BDP. Finansijski paket usluga kod ugovaranja su segmenti koje kroz ovakvu reformu čine poslovnu atmosferu koja privlači nove korisnike. Zato je povećanje stepena zaštite korisnika kroz dostizanje višeg nivoa pravne sigurnosti, prava na informisanost i smanjenje troškova poslovanja osnovni preduslov stvaranja dobre poslovne klime.

Narodna banka Srbije već šest godina predano radi na poboljšanju ekonomskog ambijenta, što je prvi stub strategije dinarizacije i osnova da se dinar više koristi u finansijskom sistemu, ali to je i razvoj tržišta dinarskih pozajmica, tržišta dinarskih obveznica i tržišta finansijskih derivata čime se jača zaštita od deviznog rizika.

Niska, stabilna i u potpunosti kontrolisana inflacija u prethodnim godinama omogućila je veća ulaganja, povećala potrošnju i štednju i u celini promenila preduzetničku inicijativnost građana. Doprinosi održivom privrednom rastu, uz očekivanja da rast BDP ove i naredne godine bude 3,5%.

Za godinu dana, od oktobra 2012. do oktobra 2013. godine smanjili smo inflaciju za preko 10%. Kamatne stope na dinarske kredite konstantno su u padu, danas su 11 procentnih poena u proseku niže od onih ranije.

Dakle, jasno je. Naša Vlada se ne bavi skandalima i spletkarenjem, već samo i isključivo našom Republikom Srbijom. Iza nas ne stoje nelegalne gradnje, vile, bazeni, tramvaji ni džipovi, iza nas su rezultati. Vođenjem dobre monetarne politike kroz održavanje stabilnosti deviznog kursa dobijena je mogućnost da Vlada Republike Srbije pažljivim planiranjem pronađe način da ponovo podigne privredu koja je bila na izdahu i podigne životni standard građana, čime se podiže sveukupni razvoj Republike Srbije.

Vama, poštovana guvernerka, čestitam na velikom trudu i upornosti, koji su doneli izvanredne rezultate i želim vam dalji uspeh u radu. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, svedoci smo da se podizanjem kupovne moći stanovništva, posle određenog vremena poboljšava konkurentnost bankarskog sektora u vidu smanjenja kamata i proširenju finansijskih paketa.

Što se tiče pak sektora stanogradnje i dalje će biti uslovljen sadašnjim ekonomskim moćima države. Do skoro smo imali neuređene finansije, ogromne dugove i ogorčen narod bez nade.

Danas smo napredovali 50 mesta na Duing biznis listi, vraćamo svoj dug narodnu, nemamo deficit u budžetu i gradimo dva miliona kvadrata za koje će država dati oko 200 do 250 miliona evra.

Ono što je vrlo bitno jeste činjenica da će u projektu stanogradnje učestvovati domaće kompanije, što će pomoći domaćoj industriji i pojačati tržište rada.

Zbog skoro potpune privatizacije stanova i ukidanja izvora finansira nekog novog, javnog stambenog fonda za zadovoljenje socijalnih stambenih potreba, javni sektor je do sada bio bez sredstava da bi se uopšte moglo razmišljati o ovakvim projektima i zato je država ovakve projekte do sada prepuštala privatnom sektoru i sada je nakon dugo vremena, ponovo pokazala da zahvaljujući Vladi koja ulaže ogromne napore, pažljivo planira i štedi, država može biti glavni investitor velikih projekata koji su od javnog interesa u cilju obezbeđivanja privrednog rasta, povećanja standarda građana, finansijske stabilnosti i naravno omogućavanju jačanja sektora bezbednosti, koja je garant mira i političke stabilnosti. Hvala.
Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, tamo gde se gradi nova infrastruktura i gde niču novi moderni putevi, tamo buja i privredni život, a to je ono što će nam doneti izgradnja preko 1.500 novih stanova širom Srbije. Svaki blok stanova uvek prate novi putevi, domovi zdravlja, škole, vrtići, otvaraju se nove firme, raste aktivnost male privrede i trgovine i vrlo brzo se ovakvi novi delovi grada šire. Realizacija infrastrukturnih projekata vodi napretku cele privrede doprinoseći ravnomernijem regionalnom razvoju zemlje.

Područja sa razvijenom infrastrukturom i putnom mrežom privlačnija su za strane investitore, izgradnju fabrika, otvaranje novih radnih mesta za lokalno stanovništvo. Sve ovo podstiče veću uposlenost proizvodnih i uslužnih kapaciteta domaće privrede, što otvara dodatne mogućnosti lokalnih samouprava da realizuju različite razvojne projekte. Upravo iz razloga podjednake regionalne obuhvaćenosti, izgradnja stanova neće ostati samo na gradovima Beograd, Niš, Novi Sad, Vranje, Kragujevac i Kraljevo, već će i drugi gradovi u Srbiji koji su zainteresovani da se uključe u program dati predloge lokacija na kojima bi ti stanovi mogli da se grade.

Takođe, vrlo bitno je da će se ovi stanovi moći kupiti na kredit za koje će biti potrebno svega 10% učešća, što nam govori da je država dovoljno ojačala da može izdržati ovakvu investiciju koja će se dugoročno vraćati sa malim kamatnim stopama. Opet, to je uspeh ove Vlade koja otvoreno i direktno pokazuje da radi za svoj narod, da na svaki način pokušava da ispravi ogromne greške načinjene u bliskoj prošlosti i omogući brz privredni oporavak i razvoj dajući nam lakši i bolji život. Hvala na pažnji.
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, povećanje ulaganja u javnu infrastrukturu pokazuje koliko neka država ima mogućnost da podigne standard života građana. Ukoliko su institucije slabe, a Vlada neefikasna i korupcija povezana sa razbacivanjem novca, kao što je to bilo do 2012. godine, onda će svako planiranje ostati u formi obećanja.

To je ono što smo mogli da vidimo i osetimo na sopstvenoj koži i zato je preko 30.000 pripadnika bezbednosnih i vojnih službi ostalo bez osnovnog, bez mesta za stanovanjem, sa malim primanjima, sa kojima su jedva preživljavali. Prethodna vlast tokom svog mandata u Beogradu je ostavila dug od 1,1 milijarde evra, dugovanje socijalno ugroženim kategorijama i javna preduzeća sa poslovanjem u minusu od 1,7 milijardi dinara.

Ekonomski napredak zemlje zavisi od odlučnosti i sposobnosti Vlade da sprovede suštinske reforme. Vlada Srbije je pokazala i odlučnost i odgovornost prema građanima. Svedoci smo reformi koje dovode do velikih promena u našim životima, jer je ova Vlada pre svega pokazala da Srbija treba da živi, da se razvija, da treba da postane zemlja u kojoj će se rađati deca i ostajati da žive i rade.

U prva tri meseca rast privrede je bio veći nego što je planirano, iznosi 4,5% i rezultat je reformi koje je započela prethodna i nastavila ova Vlada. Građevinarstvo i industrija građevinskih materijala su u prvom kvartalu ove godine najviše doprineli rastu BDP Srbije. Do kraja 2018. godine bruto dodata vrednost biće 5,4% za celu godinu, a dodatni podsticaj rasta daće programi izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i odbrane.

Realizacijom projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti omogućiće se rešavanje najvećeg broja nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti koji decenijama nisu uspeli da reše svoje stambeno pitanje, što predstavlja javni interes Srbije.

U prvoj fazi projekta u šest gradova u Srbiji je predviđeno da se izgradi ukupno 1.578 stanova koji će koštati ukupno 64,35 miliona evra. Sve radove će izvoditi domaće firme što znači da će u ovim radovima biti posla za različite struke i zanate, što direktno dovodi do povećanja zaposlenosti i sveukupnog razvoja Srbije. Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo oficiri vojno školstvo je jedna od osnovnih funkcija Vojske. Preko školstva se najdugoročnije utiče na stanje u Vojsci, jer profesionalni oficir radi oko 30 godina u službi.

Vojna akademija ima zadatak da obrazuje i osposobi oficire i kadete za odgovarajuće dužnosti u rodu i omogući im dalje usavršavanje. Akademija omogućuje visoko obrazovanje i stručno usavršavanje, organizuje kurseve za rezervne oficire za potrebe rodova Vojske.

Kao primer ću navesti da je prošle godine Vojska Srbije pokrenula proceduru za prijem 130 profesionalnih vojnika sanitetske službe. Rad u vojno-zdravstvenim ustanovama omogućava stalno stručno usavršavanje, mogućnost učešća u mirovnim misijama u inostranstvu i studiranje na visokoj zdravstvenoj školi VMA.

Vojno stručno osposobljavanje i usavršavanje doprinosi ostvarenju vizije razvoja i, ono što je najvažnije, odbrani zemlje, kao i sigurnosti i stabilnosti u regionu. Mir i bezbednost je nešto što moramo da čuvamo i negujemo. O tome više građani Srbije ne moraju da brinu, napokon imaju Vladu koja vraća narodu i vojsci ono što je od njih besramno oteto i pokazuje svetu da smo ozbiljna zemlja u koju vredi ulagati.

Na kraju, ne smemo zaboraviti da je Šutanovac sa kumovima i klupskim kolegama rasprodao naoružanje, da je gradi kasarne da bi ih prodao u bescenje i da je direktno ugrozio, bez imalo obraza, penziju i egzistenciju svih vojnih penzionera. Završiću citatom starogrčkog pesnika Pindara, koji je rekao – nije teško uništiti državu, teško je postaviti na čvrste noge. Hvala.
Zahvaljujem poštovana predsedavajuća.

Uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo oficiri, osnovni cilj reforme visokog vojnog obrazovanja jeste osposobljavanje akademskih obrazovanih oficira i obezbeđivanje njihovog permanentnog usavršavanja u struci.

Budući da savremeno društvo i nove tehnologije zahtevaju kontinuirano unapređenje znanja, obrazovanja predstavlja doživotni proces koji ima dragoceni značaj, kako za opšte zajedničke interese, tako i za interese pojedinca.

Odgovornih pristupom ove Vlade u pogledu planiranje naše budućnosti, radi se na oživljavanju vojne industrije. Zato menadžment u odbrambenoj industriji Srbije predstavlja važan faktor i ima za cilj opstanak ove industrije na turbulentnom svetskom tržištu. Ključ za njen oporavak i dalji razvitak, nalazi se prvenstveno u saradnji sa državom i pokretanju saradnje sa obrazovnim ustanovama time što će se omogućiti redovne prakse za studente onih fakulteta i srednjih stručnih škola koje školuju kadar za potrebe vojne industrije.

Svakako, najboljim studentima treba obezbediti stipendije i dalje stručno usavršavanje kako bi se dobio što kvalitetniji kadar za potrebe razvoja vojno-industrijskog kompleksa. Rezultat je veća produktivnost, koja omogućava bolju konkurentnost jedne države i samim tim veće blagostanje društva danas i u budućnosti. Hvala.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo oficiri ulaganje u buduće generacije kroz njihovo obrazovanje je pokretački mehanizam i snaga budućnosti svakog društva.

Citiraću reći našeg predsednika Vučića koji je rekao: „Danas se bitke vode na polju znanja, discipline, unapređenju veština i rezultata“. Srbija u sektoru odbrane i bezbednosti, ali i školovanju oficirskog kadra želi da preuzme lidersku poziciju u regionu, imajući u vidu njen geografski položaj, osposobljenost i obučenost armije i ugled vojnog školstva u svetu.

Vojna profesija označava organizovani profesionalni sistem posebne organizacione strukture namenjene pripremi društva za odbranu zemlje. Ima različite specijaliste čiji je posao usmeren ka radu na kopnu, moru ili vazduhu, što čini ogromnu raznolikost u funkcijama koje izvode, pa je za njihovo obavljanje potrebno posedovanje različitih kompetencija i znanja iz raznih oblasti, što svakako predstavlja riznicu izuzetnog kvalitetnih kadrova koji imaju kapacitete i mogu odgovoriti različitim izazovima tržišta, razvoju privrede i realizaciji poslova i kvaliteta proizvoda.

Dakle, bez obzira što je režim, koji je vladao ovom zemljom od 2000. do 2012. godine, poremetio poziciju vojske u državi i uništio je koliko god je mogao, naša Vlada je ponovo vratila poštovanje, ugled i čast Vojske Srbije, jer vojska predstavlja kariku bez koje ne funkcioniše i ne može da opstane niti jedna država.

Dete sam iz vojničke porodice i za mene vojska predstavlja snagu i veličinu jedne države. Zato želim da izrazim zahvalnost ovoj Vladi na postignutom napretku za željom da nastavi sa jačanjem vojske, bezbednosti i sistema odbrane naše zemlje. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, planska dokumenta su ključni dokument koji postavlja ciljeve utvrđene za privlačenje domaćih i stranih investitora, a sve to u cilju privrednog razvoja Srbije i podizanja životnog standarda građana.

Juče sam u izlaganju pomenula da je Srbija učesnik u Projektu „Jedan pojas – jedan put“, a upravo takvo usmeravanje politika daje Srbiji mogućnost da očekuje nove investicije i unapređenje privredne saradnje sa Kinom. Investitori iz Kine su izrazili interesovanje za oko 60 državnih firmi u Srbiji. Dobro upravljanje sistemom javnih politika obuhvata planiranje, formulisanje i usvajanje javnih dokumenata, zatim sprovođenje, praćenje i njihovo vrednovanje.

Pošto govorimo o planskim dokumentima istakla bih Plan strategije razvoja opštine Grocka, iz koje dolazim, koji je obuhvatio niz projekata razvoja opštine, koja je u proteklih par godina uz podršku naše Vlade doživela ubrzani rast i razvoj, jer je činjenica da je Grocka zaista do pre nekoliko godina bila jedna od najzapuštenijih beogradskih opština i nije postojao ni jedan privredni segment na kojem nije potrebno ulaganje uz pažljivo planiranje.

Sada je većina projekata koji su navedeni u Strategiji održivog razvoja opštine implementirano i nalaze se na nekom stepenu realizacije. Ključni projekti vezani su za razvoj infrastrukture, urbanističkog uređenja, sanacionih planova kojima se stabilizuju zone klizišta, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, revitalizaciju poljoprivrednih kapaciteta za preradu voća i povrća, uređenje priobalja i da ne nabrajam više, jer sam želela da pokažem kako se uz veliki trud i rad i dugoročno planiranje može ostvariti razvoj i napredak koji vodi u finansijsku stabilnost, zbog čega su građani Grocke na gradskim izborima dali svoje poverenje SNS. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, planiranje u javnoj upravi je neophodno kako bi javne politike i propisi mogli da budu dobro osmišljeni i formulisani. Zato sam predložila amandman koji glasi: „Efikasnost planiranja, odnosno planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na finansijsku stabilnosti“.

Osnovni cilj realnih planova razvoja i njihovog efikasnog sprovođenja jeste u obezbeđivanju kontinuiranog ekonomskog rasta i društvenog napretka baziranog na jasnim smerovima razvojne politike. Razvoj savremenog finansijskog tržišta uslovljen je procesima inovacije i konkurencije koji vode stalnom kreiranju novih finansijskih instrumenata i širenju tržišta. Ovo je smer politike kojom se vodi naša Vlada i ovo je politika kojom je Vlada stekla poverenje stranih investitora.

Samo proteklih mesec dana predsednik Vučić je postavio kamen temeljac i otvorio nekoliko fabrika. U Kragujevac je došla nemačka fabrika industrijski kompleks „Mint park“, koji će proizvoditi delove za vagone i tramvaje. Nemačka u Srbiji već zapošljava preko 44 hiljade radnika, a ulaganja u srpsku privredu dostigla su vrednost od oko dve milijarde evra.

Za Srbiju je najvažniji spoljno-trgovinski partner i u robnoj razmeni i u razmeni usluga, a ukupna robna razmena Srbije i Nemačke prošle godine je iznosila gotovo 4,4 milijarde evra.

Vodeći evropski proizvođač kablova i kablovskih sistema za automobilsku i drugu industriju je „Leoni“. Otvorio je u Nišu treću fabriku u Srbiji. Vrednost investicije je 22 miliona evra, a fabrika će zaposliti 2.200 ljudi.

U Prokuplju je otvoren nov proizvodni pogon fabrike „Bizlink“, koja proizvodi kablove za male kućne aparate, a u kojoj će, pored 350 radnika, posao dobiti još oko 450.

Postavljen je kamen temeljac za pogon fabrike „Eseks Jurop“ u Zrenjaninu, koja će proizvoditi emajlirane bakarne žice, uz investiciju od 30,4 miliona evra, a posao će dobiti više od 150 ljudi.

Sve ove i buduće investicije su pokazatelji da je Vlada Srbije, na čelu sa predsednikom Vučićem, stvorila pogodno tlo za ulaganje, čime će se obezbediti finansijska stabilnost i pozitivna privredna klima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, moj amandman glasi: „Načelo efikasnosti, koje podrazumeva obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost“.

Efikasnost plana se meri njegovim doprinosom svrsi i ciljevima, a ciljevi su ključni element planiranja i ujedno pokazuju smer kretanja javnih politika. U poslednjih nekoliko godina, možemo pratiti smer koji vodi u strukturne reforme, planove i strategije koje su preteće razvoja i modernizacija u svim segmentima srpske privrede. Možemo videti da se kroz politiku Vlade sprovodi inicijative i promoviše dijalog o ekonomskim politikama, ubrzanjem međunarodne saradnje u oblasti infrastrukture, trgovine i finansija i privlačenju značajnih resursa i izvora, uključujući i privatni sektor, a sve u cilju infrastrukturnog razvoja, kao osnove dugoročnog održivog rasta.

Sistem javnih politika se prenosi na lokalne samouprave. U opštini Grocka iz koje dolazim je uz efikasno planiranje u protekle četiri godine obnovljeno i asfaltirano 148 kilometara puteva. Radi se na proširenju i obnavljanju vodovodne mreže, do sada oko hiljadu i po metara, i odobrena su sredstva za završetak sportske hale. Strukturne reforme i poboljšan poslovni i investicioni ambijent privukli su veći priliv stranih investitora.

Podsetiću vas da Srbija aktivno učestvuje u inicijativi „Jedan pojas, jedan put“ u razvijanju infrastrukturnih projekata i povezivanju od juga prema Evropi i unutar regiona zapadnog Balkana, kako putna, tako i železnička mreža. Novi put svile bi trebao ponovo da poveže kontinente. Planirana je izgradnja brže železnice, novih luka, tehnoloških parkova i mreže autoputeva. Planiranjem i implementacijom ovakvih projekata, uz strategiju razvoja, Vlada Srbija će obezbediti dalji razvoj i stabilnost Srbije. Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, predloženi amandman glasi – Planskim sistemom Srbije se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.

Cilj Zakona o planskom sistemu Republike Srbije je uspostavljanje sistema planiranja koji obuhvata sve ključne aspekte, društvene i ekonomske i razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, kako bi se obezbedio održiv rast i razvoj Republike Srbije.

Privreda Srbije je u 2016. godini i 2017. godini ostvarila solidnu stopu rasta. Spoljne i unutrašnje neravnoteže su smanjene, a ostvaren je i napredak u realizaciji strukturnih reformi. Smanjenjem javnog duga i povećanje BDP su uz fiskalnu konsolidaciju imali snažno i pozitivno dejstvo na poverenje investitora. Rast poverenja investitora uz povoljne okolnosti na unutrašnjem i međunarodnom finansijskom tržištu, doprineo je povećanju investicija i njihovom rastu u 2016. i 2017. godini.

Na rast investicija uticale su određene reforme, kao što je to slučaj sa reformama tržišta rada, ubrzanjem procedura odobravanja građevinskih dozvola i širenjem primene E uprave. Ubrzani privredni razvoj zahteva promenu poslovanja organizacija i prilagođavanje novim zahtevima tržišta i zato je neophodno imati efikasan planski sistem koji će se lako kontrolisati i pratiti, a time se direktno postiže brži napredak i povećava finansijska stabilnost u Srbiji.

Kako se vidi napredak i povećanje finansijske stabilnosti? Mislim da su se građani Srbije već do sada potpuno navikli na velike promene koje su postale svakodnevica i upravo su oni ti koji su nam dali poverenje i pokazali koliko su lako prihvatili modernizaciju i napredak, od obnova i izgradnji škola, bolnica i stanova, novih modernih puteva, železničkih pruga do otvorenih novih modernih fabrika širom Srbije.

Ima li boljih pokazatelja? Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Moj amandman se odnosi na afirmaciju stečenih kvalifikacija, realizaciju stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.

Uvođenjem tehnoloških novina u radni proces podrazumeva da kadrovi raspolažu novim znanjima koja se moraju uneti u planove razvoja kadrova i obrazovanja. Zato se planiranje razvoja kadrova ne može vršiti samo kvantitativno, već i kvalitativno, a to obuhvata obrazovnu strukturu, sposobnosti, veštine i iskustvo. Danas uspešne kompanije teže ka uspostavljanju saradnje sa univerzitetima, i to na svim nivoima kako bi mladi ljudi mogli da steknu potrebna znanja i veštine. Zato je od izuzetne važnosti da kompanije pronađu partnere u obrazovnom sektoru. Sprovedene reforme koje su uvele dualno obrazovanje, digitalizaciju upravo su doprinele da se kroz klasifikaciju struka, zanata i stečenih sposobnosti ubrza proces razvoja celokupne privrede.

Kao primer ću navesti kinesku fabriku „Meitau“ u Obrenovcu koja zapošljava kadrove obučene za proizvodnju automobilskih delova motora i opštih industrijskih delova.

Nagli razvoj informacionih tehnologija dovodi do novih pogleda preduzeća prema vrednostima koja doprinese boljoj poziciji na tržištu i konkurentskoj prednosti. To je bez sumnje nova ekonomija znanja, odnosno znanje kao ključni ekonomski resurs. Zato je bitno da preduzeća raspolažu stručnim, obrazovanim i kvalitetnim kadrovima koji će svojom sposobnošću, kreativnošću, motivisanošću i znanjem preduzeće učiniti konkurentnim na tržištu. Na taj način se stečena veština i znanje realizuje, a time direktno utiče na ukupni razvoj i doprinosi finansijskoj stabilnosti zemlje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, predloženim amandmanom se dodaje tačka 15. u članu 2. koja glasi: „Afirmacija stečenih kvalifikacija – Kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.“

LJudski resursi, odnosno njihovo znanje stvaraju vrednost i uspeh poslovanja preduzeća, pa treba imati kompetentne i vredne kadrove kako bi preduzeće bilo u prednosti nad konkurencijom. Zato preduzeća na sve načine pokušavaju od konkurencije da sakriju vrednost intelektualnog kapitala, znajući da im je on glavni izvor uspeha u tržišnoj utakmici koja je nemilosrdna.

Ubrzani privredni razvoj zahteva promenu poslovanja organizacija i prilagođavanje novim zahtevima tržišta, a upravljanje znanjem postaje primat konkurentnosti. Zato će se primenom NOK omogućiti da se kroz afirmaciju stečenih klasifikacija, odnosno znanja postigne brža proizvodnja, bolji plasman proizvoda, odnosno brži privredni razvoj, što stvara povoljan ambijent za strane investitore.

Strukturne reforme i poboljšan poslovni i investicioni ambijent privukli su veći priliv stranih investitora. U 2017. godini neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 2,4 milijarde evra. Dovele su do pozitivnih trendova na polju zaposlenosti i proizvodnje i izvoza. Investicija u izvozno orijentisane sektore biće glavni pokretač rasta BDP od 3,5% u 2018. i 2019. godini.

U poslednje tri godine najviši rast produktivnosti beležimo u industrijama s najvišim prilivima stranih direktnih investicija u proizvodnji čelika i duvana, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, kao i u proizvodnji gume i plastike i proizvodnji mašina i opreme.

Rast produktivnost proizvodnje koji proizlazi iz direktnih stranih investicija doprinosi višoj poziciji naše države i na Duing biznis listi, odnosno prikazuje povećan privredni rast i bolju finansijsku stabilnost. Hvala.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, predloženim amandmanom se dodaje tačka 10. u članu 3. koja glasi – Obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.

Finansijska stabilnost je neophodna ne samo za promociju unutrašnje stabilnosti, već i da privuče strane direktne investicije i podstakne razvoj malih i srednjih preduzeća, što je značajno za njihovo ekonomsko povezivanje sa evropskim zemljama.

Da bi se ostvario ovakav napredak neophodni su kvalitetno pozicionirani kadrovi u svim privrednim sektorima ne samo neophodnih znanja, već i zanata i veština.

Organizaciono učenje je proces i ključ konkurentske prednosti za preduzeće jer ono usmerava preduzeće kako na pravi način da brže i bolje obavlja poslovne procese, da bude jeftinije, da proizvodi i distribuira bolje od konkurenata.

Povlačenjem stranih investitora utiče se na sveukupni razvoj i stabilnost. Uz veliko zalaganje Vlade, NBS je u proteklih pet godina značajno doprinela smanjenju unutrašnje i spoljne neravnoteže, nižim troškovima zaduživanja, većem raspoloživom dohotku, održivijem ubrzanju privrednog rasta, znatno nižoj premiji rizika zemlje, popravljanju kreditnog rejtinga zemlje, kao i popravljanju ranga na Duing biznis listi konkurentnosti.

Povećanje kreditnog rejtinga rezultat je pre svega uspešnog sprovođenja fiskalne konsolidacije i činjenice da su fiskalni rezultati u dužem vremenskom periodu bolji od planiranih, što je dovelo do oštrog pada javnog duga.

Očuvanje cenovne stabilnosti i jačanje bankarskog sektora su važni faktori povećanja kreditnog rejtinga Srbije. Sve su to činioci koji direktno utiču na sveukupni razvoj i finansijsku stabilnost naše zemlje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, predloženi amandman dodaje stav 3. u članu 1. i glasi – NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije predstavlja sredstvo kojim se uređuje oblast kvalifikacija i povezanost sa tržištem rada. Do sada je veliki problem činila neusklađenost sistema obrazovanja sa potrebama privrede i veza između sveta rada i sveta obrazovanja u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija.

Zato su ciljevi NOKS-a razvoj standarda kvalifikacija zasnovanih na potrebama tržišta rada i društva u celini. Znanje postaje proizvod i preduzeću je cilj da stečenom znanju i veštini uvećava vrednost, a svako novo kreativno znanje mu daje stratešku prednost. Znanje i veštine koje poseduje ljudski resurs jednog preduzeća su rezultat interne akumulacije i ne mogu se kupiti, a predstavljaju konkurentsku prednost.

Čeka se na otvaranje Poglavlja Devet koje se odnosi na finansijsku stabilnost. Usklađivanje sa pravnom tekovinom EU stvaraju se preduslovi za stabilnost finansijskog sistema. Zato je NOKS sastavni deo. Istovremeno, utiče se na poboljšanje položaja učesnika na finansijskom tržištu, kao i korisnika finansijskih usluga. Omogućuje se kvalitetnija i raznovrsnija ponuda ovih usluga. Sa tim u vezi, poseban segment čini zaštita potrošača koja se ogleda u njihovom informisanju o uslugama koje pružaju finansijske institucije.

Zato se sa pravom može reći da uspeh poslovanja savremenih preduzeća zavisi od uspešnog poslovanja materijalnom i nematerijalnom imovinom preduzeća, što je jedan od osnovnih uslova sveukupnog razvoja i finansijske stabilnost Republike Srbije. Zahvaljujem.