Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nina Pavićević glasala

Nina Pavićević

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.