Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mina Kitanović glasala

Mina Kitanović

Srpski patriotski savez - SPASusvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala