Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Kožović glasao

Nikola Kožović

Srpski patriotski savez - SPAS
usvojen

Nije prisustvovao