Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Kožović glasao
usvojen

Nije prisustvovao