Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Daniel Đivanović glasao

Daniel Đivanović

Savez vojvođanskih Mađara

Nijedan akt nije pronađen.