Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dunja Simonović Bratić glasala