Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dunja Simonović Bratić glasala

Dunja Simonović Bratić

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.