Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Radenković glasao

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao