STEFAN ADŽIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Stefan Adžić prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao 119. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve. Član je Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, i zamenik člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1996. godine u Prištini. Osnovnu i srednju školu završio je u Kraljevu. Diplomirao je 2019. godine na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, Univerziteta u Kragujevcu, na katedri za Energetiku i zaštitu životne sredine. Master rad odbranio je 2020. godine i time stekao zvanje master inženjer mašinstva. Nakon odbrane master rada 2020. godine upisao je doktorske akademske studije. Trenutno je doktorand na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, Univerziteta u Kragujevcu. Do sada je objavio dva naučna rada koji su predstavljeni na međunarodnim naučnim konferencijama i u domaćim naučnim časopisima.

U toku studija dva puta je izabran za predsednika Studentskog parlamenta na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, Univerziteta u Kragujevcu. U tom periodu od strane parlamenta Univerziteta delegiran je za člana Senata Univerziteta. Član je Saveta Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu.

Polaznik je obrazovnog programa Fondacije Konrad Adenauer i Beogradske otvorene škole PolitiKAS, generacija 2019/20.

Polaznik je prve generacije Akademije mladih lidera u okviru Fondacije Za srpski narod i državu.

Od 2020. godine odbornik je u Skupštini grada Kraljeva. Takođe, član je komisije za koordinaciju i izradu Plana razvoja grada Kraljeva za period 2021-2030. godine.

Član je Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kraljevu, i predsednik omladine Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kraljevo.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 15:33

Osnovne informacije

Statistika

  • 1
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedniče Narodna skupština Republike Srbije uvažena ministarko u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, amandman ne mogu da prihvatim jer smatram da nije racionalan, i apsolutno sam saglasan sa obrazloženjem Vlade Republike Srbije.

Na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedana Narodne skupštine Republike Srbije se, pored seta, tzv. pravosudnih zakona koje ću svakako da podržim, jer smatram da obezbeđuju vladavinu prava, nezavisno sudstvo, kao i samostalnost nosilaca različitih pravosudnih funkcija, se nalaze i dva jako bitna, rekao bih, strateška zakona koja se tiču mladih ljudi i obrazovanja.

Slušajući mnoge opozicione govornike u prethodnih nekoliko dana, ali i u toku današnjeg dana, mogao sam da primetim nešto što i sam znam, a to je da se oni mladim ljudima bave samo u izbornim kampanjama, da su im potrebni za one izborne flajere i za njihove političke pamflete. Čak i kada negde pomenu mlade, onda pominju Akademiju mladih lidera i vređaju Akademiju mladih lidera, zaboravljajući jednu činjenicu, da mi u toj Akademiji mladih lidera Srpske napredne stranke imamo toliko diplomiranih pravnika, inženjera, ekonomista koliko oni nemaju glasova. Čak i kada se na dnevnom redu nađu dva jako bitna sporazuma, oni se trude da o tome ne govore, jer smatraju i žele da izbegnu činjenicu kako vladajuća većina ne donosi zakone koji su u velikom interesu mladih ljudi.

Jedan od sporazuma koji je na dnevnom redu danas jeste sporazum Erazmus plus, nešto što je jako dobro poznato svim studentima širom univerziteta u Republici Srbiji, nešto što studentima omogućuje da se usavršavaju, da razmenjuju svoja iskustva, da jačaju svoje jezičke kompetencije, ali ne znači samo njima. Znači i mnogim visokoškolskim ustanovama, mnogim profesorima, nastavnicima i na taj način oni jačaju svoju saradnju sa međunarodnim visokoškolskim ustanovama.

Ono što je jako bitno da napomenem kada govorim o programu Erazmus plus jeste svakako i podatak da smo od 2019. godine punopravna članica ovog programa i da možemo da konkurišemo za apsolutno sve projekte.

Koliko je ovo značajno za mlade ljude govori i podatak da je kroz ovaj program prošlo preko 16.000 učenika i da je odobreno preko 4.000 projekata. Drugi sporazum, ali svakako ne i manje bitan jeste sporazum Horizont Evropa koji predstavlja ključni program za finansiranje, inovacije i razvoj nauke sa jednim budžetom od čak 92,5 miliona evra i predstavlja najveći fond za razvoj nauke u svetu.

Učešće u ovom programu našim mladim ljudima omogućava pristup akademskim mrežama, infrastrukturi, kompanijama, industriji da imaju pristup sa njima, ali da povežemo i regione, da povežemo i opštine, ali da povežemo i neprofitne organizacije u okvirima EU, ali i van nje.

Ja se nadam da ćemo ovde da se složimo, bez obzira na političku različitost, da ulaganje u mlade, ulaganje u nauku, predstavlja jedan od glavnih stubova za razvoj države i, ono što je jako bitno da napomenem, onog dana, čini mi se da je bila subota kada je ministarka za nauku Jelena Begović ovde obrazlagala ova dva sporazuma, izuzetno mi je drago što je bila egzaktna, što je bila tačna, što se bavila činjenicama i mislim da je to sasvim prirodno za osobu koja dolazi iz sveta nauke i što je govorila istinu.

Istina je da danas zahvaljujući SNS u Srbiji postoje i naučno-tehnološki parkovi i u Beogradu, i u Nišu, i u Novom Sadu, i Čačku, da je upravo završen proces zapošljavanja 337 najboljih studenata na visokoškolskim ustanovama, da smo opredelili još 350 stipendija za dalje školovanje na doktorskim studijama u našoj zemlji, ali i van nje, i da smo opredelili sredstva za još 200 dodatnih stipendija za mlade naučnike.

Svi ovi rezultati, kao i volja, spremnost naše države, naše politike za izgradnju BIO4 Kampusa je nešto što predstavlja najveći projekat i ulaganje u nauku, u istoriji naše zemlje, nešto što će integrisati u jednoj celini mnoge visokoškolske ustanove, mi daje za pravo da sve vas u Danu za glasanje pozovem da ova dva sporazuma prihvatite, a ja ću svakako, kao i sve predložene zakone na dnevnom redu, sa zadovoljstvom prihvatiti.

Kako bih ispoštovao vreme i bio odgovoran prema mojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, ja vam se najsrdačnije zahvaljujem na pažnji. Hvala vam.