Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Saziv: Aktuelni saziv

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- radnih odnosa i prava iz rada, bezbednosti i zdravlja na radu;

- zapošljavanja;

- prava na štrajk i sindikalno organizovanje;

- sistema socijalne zaštite;

- sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja i zaštite vojnih osiguranika;

- zaštite boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i žrtava rata, članova njihovih porodica i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta socijalnog uključivanjai nadzire proces donošenja odlukairaspodelu budžeta u oblasti socijalnog uključivanja; daje sugestije, primedbe i ocene u vezi sa realizacijom politika; gradi partnerske odnose na svim nivoima radi efikasne, racionalne i blagovremene realizacije procesa društvenog uključivanja u cilju dostizanja evropskog standarda i pune društvene uključenosti svih građana i marginalizovanih grupa; angažuje se na institucionalizaciji i učešću predstavnika građana u procesu donošenja odluka.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 61. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Ivan Antić
Srpska napredna stranka
Član
Marija Zdravković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Član
Danica Grujičić
Srpska napredna stranka
Zamenik


Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zamenik

Gorica Gajić
Demokratska stranka Srbije
Član


Nemanja Joksimović
Srpska napredna stranka
Zamenik


Sanda Rašković Ivić
Narodna stranka
Zamenik

Borislava Perić Ranković
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Dragišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Olja Petrović
Srpska napredna stranka
Član
Maja Mačužić Puzić
Srpska napredna stranka
ZamenikRozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Andrijana Vasić
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Zamenik


Danijela Vujičić
Srpska napredna stranka
Član
Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:08