Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Sandra Božić

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- radnih odnosa i prava iz rada, bezbednosti i zdravlja na radu;

- zapošljavanja;

- prava na štrajk i sindikalno organizovanje;

- sistema socijalne zaštite;

- sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja i zaštite vojnih osiguranika;

- zaštite boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i žrtava rata, članova njihovih porodica i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta socijalnog uključivanjai nadzire proces donošenja odlukairaspodelu budžeta u oblasti socijalnog uključivanja; daje sugestije, primedbe i ocene u vezi sa realizacijom politika; gradi partnerske odnose na svim nivoima radi efikasne, racionalne i blagovremene realizacije procesa društvenog uključivanja u cilju dostizanja evropskog standarda i pune društvene uključenosti svih građana i marginalizovanih grupa; angažuje se na institucionalizaciji i učešću predstavnika građana u procesu donošenja odluka.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 61. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Ivan Antić
Srpska napredna stranka
Član
Sandra Joković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Ljubomir Marić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Biljana Đorđević
Zeleno-levi front
Član
Robert Kozma
Zeleno-levi front
Zamenik

Borisav Kovačević
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Gorica Gajić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Dušan Radosavljević
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Zamenik

Tatjana Jovanović
Socijalistička partija Srbije
Član
Mirka Lukić-Šarkanović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dragana Lukić
Srpska napredna stranka
Član
Nemanja Joksimović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tamara Milenković Kerković
Srpski pokret Dveri
Član
Radmila Vasić
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Borislav Novaković
Narodni pokret Srbije
Član
Sanda Rašković Ivić
Narodna stranka
Zamenik

Borislava Perić-Ranković
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Dragišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Olja Petrović
Srpska napredna stranka
Član
Bratimir Vasiljević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragana Rakić
Demokratska stranka
Zamenik predsednika
Tatjana Manojlović
Demokratska stranka
Zamenik

Andreja Savić
Socijalistička partija Srbije
Član
Nataša Bogunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Žombor Ujvari
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Stefan Adžić
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Željko Veselinović
Stranka slobode i pravde
Član
Marija Lukić
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Danijela Vujičić
Srpska napredna stranka
Član
Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 11:08

Whoops, looks like something went wrong.