TAMARA MILENKOVIĆ KERKOVIĆ

Srpski pokret Dveri

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Tamara Milenković Kerković prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao peta na listi Boško Obradović - Srpski pokret DVERI - POKS - Miloš Parandilović - Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK. Članica je Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.Takođe, zamenica je člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

BIOGRAFIJA

Rođena je u Nišu 1965. godine. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, dok je magisterijum i doktorat odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1992. godine radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je posle svih saradničkih i nastavničkih zvanja 2014. godine izabrana u naučno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Trgovinsko pravo. Ima značajno međunarodno iskustvo sa više post-doktorskih i projektnih boravaka na institucijama u Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Grčkoj, Sloveniji i na Kipru. Autorka je šest udžbenika i monografija, i više od stotinu naučnih radova.

Pre članstva u Srpskom pokretu Dveri nije bila članica nijedne političke partije. Potpredsednica je Srpskog pokreta Dveri, zadužena za centralnu i jugoistočnu Srbiju, i predsednica stručnih saveta za ekonomiju i socijalnu politiku.
Poslednji put ažurirano: 05.09.2022, 07:42

Osnovne informacije

Statistika

  • 100
  • 41
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Vlada Srbije pljačka svoje građane

odgovoreno za 7 dana i 20 sati

Podneo sam podnesak Narodnoj skupštini Republike Srbije koji sam naslovio na Odbor za rad,..., i Odbor za Finansije,..., Podnesak je zavedn pod brojem 07/2409-2022 21.11.2022. godine. i dat je Odboru za rad,...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Drugo vanredno zasedanje , 25.02.2023.

Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.

Dva dana smo ovde, uvaženi ministre, predstavnici nezavisnih institucija, narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi smo u drugom danu sednice gde kao što ste već čuli više puta treba da u jednoj tački pretresamo 26 njenih delova, važnih zakona, ratifikacija međunarodnih sporazuma. Takođe i usvajanje ugovora sa međunarodnim bankarskim institucijama o novim zajmovima, ali i izveštaje 15 nezavisnih institucija koje plaćaju građani Srbije, a koji su produžena ruka narodnog suvereniteta Narodne skupštine i koji treba da u ime narodnih poslanika kontrolišu i čuvaju slobode i prava ljudi u Srbiji, da čuvaju slobodu tržišta, slobodne konkurencije, da sprečavaju korupciju.

Ja imam minimum vremena da analiziram tih 15 izveštaja, ali o tome smo već pričali na mnogim odborima u kojima nažalost nisam član, ali sam se uvek pojavljivala da o tim izveštajima na Odboru za finansije govorim.

Umesto da imamo nezavisne izveštaje, mi vidimo da najveći broj tih izveštaja apologizira, hvali i uzdiže vladajuća većina, dok samo jedan izveštaj, izveštaj Fiskalnog saveta je bio već nekoliko puta pred udarom, ali ja ću samo za taj izveštaj glasati.

Takođe, ovo radimo sve dok se priprema potpisivanje osnovnog tzv. „Sporazuma“ koji će biti prvi međunarodni bilateralni Sporazum između lažne države „Kosovo“ i Republike Srbije, u ponedeljak, a i u uslovima kada optužujete „Dveri“ koje nikada na vlasti nisu bile za Časopis za nacionalnu kulturu, dok se u isto vreme odvija nečuvena pljačka i izdaja naroda koju većina vrši ovde u državi Srbiji, ujedinjena sa svojim partnerima iz bivše vlasti. Uz sve to vreme, odvija se drama malog čoveka. Za svih ovih 15 institucija koje imamo, imam studiju slučaja u gradu iz koga dolazim, iz pregaženog i osiromašenog Niša, opljačkanog korupcijom od vrha lokalne vlasti.

Povodom Izveštaja Agencije za borbu za sprečavanje korupcije i takođe pitanje za ministra Vesića, da li ste čuli da u Nišu trenutno bukti korupcionaška urbanistička afera, gde se nezakonitim donošenjem urbanističkih planova vrši predaja javnog interesa i to sa visokim koruptivnim rizikom, firmama za koje smo još pre dve godine upozoravali da će zemljišta javne namene dobiti za stambenu izgradnju.

Istovremeno, to zemljište od tri i po hektara je zelena površina koja je bila u javnoj nameni, promenjena nezakonitim putem uz obrnuto donošenje planova u mešovitu namenu, gde će se graditi betonsko naselje „Tesla park“ sa kapitalom poreklom sa Kipra.

Molim i Agenciju za sprečavanje korupcije i nadležno ministarstvo da sve naše navode provere i da vidi da li se može graditi stambeno naselje kraj gasnog skladišta, bez kanalizacione infrastrukture, gde poplave više puta godišnje uništavaju čitavo naselje, dok zidaju blokove stambene na glini i u glibu od koga Niš ne može da diše.

Pitam Agenciju za sprečavanje korupcije – da li je uobičajena praksa, a vidim da jeste, da je od 2.000 pokrenutih postupaka protiv funkcionera samo 5,5% postupaka pokrenuto po službenoj dužnosti, a takođe da je preko 80% pokrenutih slučajeva izrečena mera opomene bez objavljivanja? Takva je situacija bila i sa opomenom izrečenom gradonačelnici Niša zbog očigledne trgovine uticaja za dodelu socijalnog stana njenom zetu.

Što se tiče železničke pruge, koja je ovde bila predmet rasprave i koju niko racionalan ne može da ne podrži kroz Srbiju od Niša do Beograda, ja pitam uvaženog ministra Vesića kada govori o toj brzoj pruzi do 2030. godine – ko će graditi tu prugu, jer ove vlasti tada više neće biti i 600 miliona dinara, odnosno 598 miliona dinara koje će Evropska unija kao grant dati Srbiji, šta je sa 207 miliona dobijenih od Evropske investicione banke na osnovu Ugovora potpisanog 31. decembra 2018. godine o rekonstrukciji pruge Niš – Dimitrovgrad i obilaznice 22 kilometra oko Niša? Gde je taj novac, jer kroz centar Niša i dalje prolazi železnička pruga na kojoj svake godine više ljudi biva pregaženo, a Niš je jedini grad gde je voz prepolovio autobus pun ljudi? Gde je novac i za šta je utrošen?

Dok ste prema javnim funkcionerima kao institucija blagi i izričete opomene za korupcionaške afere, prema Izveštaju Fiskalnog saveta očigledno je da je dve milijarde evra više potrošeno za pandemijske mere u odnosu na ono da su te mere bile davane onima koji su najugroženiji, a najugroženiji privrednici danas u Srbiji su domaći privrednici, pre svega mali privrednici, preduzetnici, ugostitelji kojima u poslednje vreme drakonskim merama inspekcija zatvaraju radnje na 15, 60 i 90 dana, što za jednog malog privrednika znači automatsku blokadu i to zbog minornih propusta i administrativno tehničkih grešaka, suprotno Zakonu o inspekcijskom nadzoru kojim se traži da najpre inspekcija radi preventivno i savetodavno. Zbog čega ovo radite?

Takođe, pitam Komisiju za kontrolu državne pomoći, čiji sam izveštaj pažljivo čitala, jer moji studenti takođe imaju zadatak da o tome čitaju, zbog čega od 2019. godine nemamo izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći. Ovo je izveštaj o radu? Tamo ne piše da je 93,5% novca državne pomoći, para svih građana Srbije dato stranim investitorima, a takođe ne piše o projektnom sufinansiranju kojim se finansiraju medijske hobotnice u siromašnim gradovima, koje treba da dovedu do blokade medijske, na lokalu. Kao što je i u Nišu, za proteklih osam godina na osnovu Zakona o projektnom sufinansiranju 4,5 miliona evra dato malom broju lokalnih medija koji su podneli projekte, a u vezi su sa vlašću, dok primera radi 60% svake godine tog iznosa odlazi vlasniku televizije „Belami“ koji vrši medijsku harangu opozicije i na kojoj opozicije nema nikada.

Drugo vanredno zasedanje , 25.02.2023.

Još samo, završavam, pitam šta je sledeće? Dok hapsite novinare, da li će i centralna proslava „Oluje“ biti održana u Beogradu? (Isključen mikrofon.)

Drugo vanredno zasedanje , 25.02.2023.

Gospodine Orliću, ovo je peti put danas da nisam dobila reč od vas, ali morate da znate da svaki put kad mi ne date reč vaša stranka u Nišu izgubi 0,1%, trenutno ste na 19%, slobodno nastavite. Hvala vam na tome i hvala uvaženim predstavnicima institucija koji su mi dali ovako razložne odgovor. Neću se osvrtati na ovo što sam čula od šefa poslaničke grupe SNS jer je to zaista ispod svakog nivoa.

Zahvaljujem se svim predstavnicima nezavisnih institucija, uključujući i uvaženog ministra Vesića, ali bih vas zamolila da "negeslajtujete", a vi znate šta to radi. Ja nisam rekla da naredna vlast neće raditi, ja sam podržala gradnju pruge, ali sam rekla da vaša vlast to neće da radi.

Dalje, što se tiče međunarodnog bilateralnog sporazuma, pod čijim Damoklovim mačem svih ovih dana stojimo, dok vi se trudite da ne priznate da će se priznati, taj sporazum je osnovni koji će derogirati Briselski sporazum i od koga će polaziti u međunarodnim odnosima sa Srbijom. Dakle, mi ćemo, ako to bude potpisano, izgubiti i svu podršku i ove dve trećine zemalja sveta koje ne priznaju suverenitet i nezavisnost lažne države Kosovo. Toliko do nekoga, ako priznajete da profesor međunarodnog prava zna nešto o međunarodnim ugovorima. Mada sam ovde danas i juče slušala da potpune analfabete drže predavanja profesorima iz Fiskalnog saveta.

Što se tiče državne pomoći, ja se zahvaljujem na objašnjenju, tačno je da smo bili zajedno na sednici Odbora za finansije, ali nažalost to prati mali broj ljudi. Ono što je moja osnovna primedba je da mi imamo izveštaj o radu Komisije za državnu pomoć, ali nemamo izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.10.2022.

Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, imam tri pitanja za tehničku Vladu Srbije, a nadamo se da ćemo uskoro dobiti i onu pravu.

Prvo od moja tri pitanja je – zbog čega, obzirom na to da se projekcija Narodne banke Srbije da će se inflacija smanjivati u drugoj polovini godine, nisu ostvarile, inflacija je dvocifrena, zbog čega Vlada nije uzela u obzir paket ekonomskih mera pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu u Srbiji?

S druge strane, paket fiskalnih mera uvođenja poreza na ekstra-profit, bogatstvo i luksuz, sa druge strane koje obuhvataju povećanje minimalnih zarada ukidanjem poreza na čitav iznos minimalne zarade, ukidanje PDV na osnovne životne namirnice, rekoh već, uvođenje poreza na ekstra-profit, luksuz i bogatstvo i takođe, tri mere socijalnog dodatka za najugroženije kategorije stanovništva za energente i troškove života za siromašna domaćinstva, za penzionere sa minimalnim penzijama ispod 20.000 i za ranjive kategorije stanovništva, osobe sa hendikepom, stare bez primanja i za korisnike socijalne pomoći.

Drugo moje pitanje je – zbog čega do danas Vlada Republike Srbije nije sprečila ili zaustavila izgradnju separatističkih, šiptarskih policijskih i vojnih baza na severu KiM i to na privatnim imanjima Srba, na opštinskoj imovini i to već izgrađene baze u Jarinju i Brnjaku, opština Leposavić, u Gornjem Jasenoviku, opština Zubin Potok i Bistrica koja je u fazi izgradnje?

Moje treće pitanje danas je – zbog čega je Republika Srbija u UN glasala četiri puta protiv Rusije? Ko tačno od zapadnih prijatelja Vlade preti Srbiji ukoliko ne uvede sankcije Rusiji i čime tačno ti prijatelji Vlade prete? Zahvaljujem vam se.

Imovinska karta

(Niš, 23.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 01.08.2022 -
Ekonomski fakultet u Nišu (profesor Univerziteta ) Republika Mesečno 117000.00 RSD 01.09.1992 -
Ekonomski fakultet u Nišu (naučno-istraživački rad na projektu ) Republika Mesečno 32000.00 RSD 01.07.2011 -