ANDREJA SAVIĆ

Socijalistička partija Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Andreja Savić prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao 19. na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS). Član je Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za evropske integracije, i zamenik člana Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

BIOGRAFIJA

Rođen 1947. godine u mestu Rečnik, opština Jagodina. Završio je Učiteljsku školu u Jagodini, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirao iz oblasti komunikacija i masovnih medija, a doktorirao na Fakultetu bezbednosti u Skoplju – SR Makedonija iz oblasti bezbednosti.

Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1972. do 1988. kada je, po kadrovskom ključu, prešao na rad u Institut bezbednosti Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove SFRJ.

Od 2001. bio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Resora državne bezbednosti, a od jula 2002. do januara 2003. je obavljao i dužnost prvog direktora novoformirane Bezbednosno-informativne agencije Vlade Republike Srbije. U tom svojstvu je bio i član Saveta za državnu bezbednost Vlade Republike Srbije i jedan od nosilaca reforme sektora bezbednosti (Zakon o BIA, Zakon o policiji, Strategija odbrane...).

Od polovine 2003. do kraja 2007. bio je redovni profesor na Policijskoj akademiji u Beogradu. Obavljao je dužnosti prodekana i šefa katedri na Policijskoj akademiji od 2003. do 2007, Fakultetu civilne odbrane Beogradskog univerziteta od 1999. do 2000. i direktora Akademije za diplomatiju i bezbednost, od 2008. do 2010.

Od 2008. je u penziji, ali je u skladu sa Zakonom o univerzitetu bio angažovan u zvanju redovnog profesora na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu do 2015. godine.

Predsednik je Saveza penzionera Srbije.
Poslednji put ažurirano: 02.09.2022, 19:27

Osnovne informacije

Statistika

  • 6
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, posle popodnevnih sati konačno smo krenuli da se bavimo amandmanima, što je inače i bila centralna tačka današnjeg zasedanja.

Tema javnog duga je veoma bitna kategorija i ja bih nekoliko reči u osvrtu na ponuđeni amandman rekao da se ovaj član 2. briše. Mislim da je predlog veoma radikalan i za mene nije prihvatljiv, iz dva razloga. Pre svega, amandman ne može da bude prihvatljiv jer u članu 2. se uređuje način finansiranja fiskalnog deficita i to je prezentirano u tabeli u članu 1.

Kada je u pitanju faktičko stanje, mislim da država ne može biti neodgovorna i da ne preuzima odgovornost kada je u pitanju otplata glavnica koje su se dešavale u ranijem periodu. Ja sam svestan da je to vrlo bitno pitanje, da kada je reč o stanju javnog duga da to mora biti u prioritetu i da bude uvek u fokusu razmatranja.

Iskoristio bih priliku da kažem nekoliko opštih napomena vezano za Predlog budžeta za iduću godinu. O tome smo zaista dosta čuli, i o predlogu i setu finansijskih zakona u ekspozeu potpredsednika Vlade i ministra finansija. Takođe, bilo je kvalitetnih diskusija u ovoj centralnoj tački jesenjeg zasedanja Skupštine, ali nažalost ne mogu da se otmem utisku da su pojedine diskusije izašle iz tema dnevnog reda i da su bile više marketinška priča o sebi i svom pozicioniranju pred predstojeće izbore.

Moj lični utisak je da je predlog korektno obrazložen, pri tome mislim na aktuelno političko, ekonomsko stanje u svetu, koji se nalazi na raskršću, sa mnogo nepoznanica u kom pravcu će se međunarodni poredak dalje razvijati.

Takođe, mislim da je Vlada uvažila i reprezentativne predstavnike sindikata i krovne republičke penzionerske organizacije Saveza penzionera Srbije, koji su dali svoj doprinos u socijalnog dijalogu, pre svega kada je u pitanju socijalna dimenzija predloga.

Kao koalicioni partner SPS, partije levog centra, čiji program je kompatibilan programima ovih reprezentativnih nevladinih organizacija, ja sam saglasan sa već iznetim konstatacijama da je Predlog budžeta i uravnotežen i razvojni i socijalno orijentisan i, što je najvažnije, garantuje da se kao takav može i da ostvari i zaista realizuje.

Mi smo u dosadašnjoj raspravi čuli brojne statističke podatke koji se odnose na parametre predviđenog budžeta, pa ih ne bi ponavljao, samo bih rekao da su projekcije Ministarstva finansija, po meni, korektno obrazložene i da se kreću u parametrima koji su uprkos, spoljnim faktorima održivi.

Rekao bih samo kratko, kada je u pitanju socijalni aspekt predviđenog budžeta, pomenuo bih da je predlog budžeta koncipiran tako da se ide na uvažavanje socijalnih nejednakosti, a u tome smo mi na nivou sindikata već tokom leta se i te kako bavili i radili.

Na samom kraju zaključio bih, da je predlog budžeta pripremljen u postojećim okolnostima i spoljnim i unutrašnjim, prihvatljiv i u tom smislu i ja i poslanička grupa kojoj pripadam podržaće njegovo usvajanje u danu za usvajanje.

Treće vanredno zasedanje , 13.06.2023.

Evo, približavamo se kraju razmatranja ove tačke koja se odnosi na anketni odbor.

Rekao bih u zaključku da je dosadašnji tok rasprave potvrdio opredeljenje poslaničke grupe Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije da se prihvati Predlog odluke o formiranju anketnog odbora kao demokratskog mehanizma kojim se mogu približiti političke stavovi o tragičnim događajima s početka maja ove godine.

Mislim da su u diskusijama iznete brojne sugestije i predlozi koji zaslužuju pažnju i zbog toga, po mom mišljenju, treba da budu prisutni u sačinjavanju i razmatranjima na budućim sednicama anketnog odbora.

Takođe, izražavam uverenje da treba ostvariti uvid u sve uzročno posledične aspekte, od utvrđivanja činjeničnog stanja pre tragičnih događaja i delovanja nadležnih državnih institucija nakon toga.

Ovde su iznete i određene rezerve prema tim potezima nadležnih državnih organa. Ja ipak mislim da je na delu bila jedna očigledna primena, kako bih je nazvao, multisektorskog pristupa države u saniranju i otklanjanju posledica od kojih sa stanovišta zakonodavnog okvira treba navesti neke od tih ključnih i to je dosta važno da bude prisutno i u radu budućeg anketnog odbora.

To je, pre svega, ono što se odnosi na izmene Zakona o izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Porodičnog zakona, što je u nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i demografiji. Već je ovde pomenuta i Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine. Tu takođe treba pomenuti i sagledati Opšti protokol za zaštitu od nasilja iz 2022. godine. Pomenuo bih i Vladinu platformu pod sintagmom „Čuvam te“, gde je uključen, formiran koordinacioni tim od 19. maja ove godine. Treba takođe istaći i formiranje Vladinog Saveta za sprečavanje vršnjačkog nasilja od 30. maja 2023. godine Naravno, od aprila su krenule i izmene i dopune Zakona o osnovnom sistemu obrazovanju i mislim da je tu interesantno navesti statusna pitanja koja se odnose na nastavnike, broj pedagoga, psihologa itd.

Na kraju, pomenuo bih Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. To je taj program Digitalna ekspedicija u delu koji se odnosi na edukaciju dece i zajednice i znanje digitalne pismenosti, jer, prema nekim istraživanjima, preko 55% dece ispod 18 godina je doživelo neprijatnosti na internetu.

Evo, ja sam samo taksativno ovde pomenuo neke od tih poteza nadležnih državnih institucija i mislim da je taj multisektorski pristup dokaz da je država zaista pokazala i jednu blagovremenost i dinamičnost u reagovanju neposredno posle ovih tragičnih događaja.

Treće vanredno zasedanje , 13.06.2023.

S obzirom na razmere tragičnih događaja, smatram da bi u jednom metodološkom pristupu u radu anketnog odbora bilo interesantno opredeliti se da li bi trebalo ići ka opredeljenju nastavka ovog multisektorskog pristupa države ili da se eventualno ide na donošenje lex specialis zakona o zaštiti dece.

Imovinska karta

(Beograd, 24.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 0.00 RSD 01.08.2022 -
Republički penzioni fond (penzija) Republika Mesečno 154606.00 RSD 29.01.2008 -