Odbor za evropske integracije

Saziv: Aktuelni saziv

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za evropske integracije:

- razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evrope i daje prethodno mišljenje o opravdanosti skraćenog postupka;

- razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji;

- prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine;

- predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama;

- razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 64. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora


Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Član
Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Ana Beloica
Srpska napredna stranka
Član
Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Član
Miodrag Linta
Zamenik

Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Član
Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik


Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Žombor Ujvari
Zamenik
Goran Milić
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Bokan
Zamenik

Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Član
Marina Raguš
Srpska radikalna stranka
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Nemanja Joksimović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milan Radin
Srpska napredna stranka
Član

Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dunja Simonović Bratić
Socijalistička partija Srbije
Član
Ivan Karić
Zeleni Srbije
Zamenik

Draginja Vlk
Srpska napredna stranka
Član
Milica Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:46