Odbor za evropske integracije

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Elvira Kovač

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za evropske integracije:

- razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evrope i daje prethodno mišljenje o opravdanosti skraćenog postupka;

- razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji;

- prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine;

- predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama;

- razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 64. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Natan Albahari
Stranka slobode i pravde
Član
Tatjana Pašić
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Član
Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Ana Beloica Martać
Srpska napredna stranka
Član
Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Miodrag Linta
Srpska napredna stranka
Zamenik

Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Član
Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik


Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Predsednik
Žombor Ujvari
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Robert Kozma
Zeleno-levi front
Član
Jelena Jerinić
Zeleno-levi front
Zamenik

Ksenija Marković
ZAJEDNO
Član
Nebojša Novaković
ZAJEDNO
Zamenik

Predrag Marsenić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Zoran Sandić
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Goran Milić
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Bokan
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Član
Marina Raguš
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Nemanja Joksimović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milan Radin
Srpska napredna stranka
Član
Nataša Jovanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Andreja Savić
Socijalistička partija Srbije
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dunja Simonović Bratić
Socijalistička partija Srbije
Član
Ivan Karić
Zeleni Srbije
Zamenik

Draginja Vlk
Srpska napredna stranka
Član
Milica Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:46