JELENA ŽARIĆ KOVAČEVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Jelena Žarić Kovačević je bila narodna poslanica tri puta do sada, u 11. sazivu, od 2016. do 2020, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine, kao i u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

U 12. sazivu bila je predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i članica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tokom 12. saziva imala je 65 obraćanja u plenumu, u postavljanju poslaničkih pitanja Vladi Srbije učestvovala je jednom, dok nijednom nije tražila obaveštenja i objašnjenja. Na redovnim zasedanjima u Skupštini je provela 644 sata, i učestvovala u glasanju o 369 akata, i za svaki glasala “Za”.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao 22. na listi Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine. U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve. Bila je predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i zamenica člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za zdravlje i porodicu. Takođe, bila je zamenica člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

U 14. sazivu izabrana je za narodnu poslanicu kao 30. na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat joj je potvrđen 06. februara 2024. godine. Ostavku je podnela na početku saziva, mandat joj je završen 1. maja 2024. godine.


BIOGRAFIJA

Rođena 02. maja 1981.godine u Nišu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, na kome je kasnije stekla zvanje master pravnih nauka.

Radila je kao advokatica do 2012. godine, kada je postavljena za zamenicu Sekretara Skupštine grada Niša.

Na lokalnim izborima 2020. godine izabrana je za odbornicu opštine Crveni Krst u Nišu.

Izabrana je za ministarku državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije 2. maja 2024. godine

Bila je članica je Glavnog odbora Srpske napredne stranke, a u novembru 2021. na Skupštini Srpske napredne stranke izabrana je za članicu Predsedništva. Članica je Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Nišu.

Poslednji put ažurirano: 07.05.2024, 09:44

Osnovne informacije

Statistika

  • 26
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

Hvala vam predsedniče Narodne skupštine, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali smo predloge koji su danas pred nama i ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostaje nam danas da čujemo od ministara nešto detaljnije, na koji način će to doprineti građanima Srbije i koji će biti benefiti, a od narodnih poslanika različita mišljenja. Ja se nadam na koji način ćemo možda kroz amandmane i unaprediti ove predloge.

Ono što bih ja želela da kažem jeste da se na dnevnom redu danas nalazi, ne jedan od najvažnijih, već smatram i najvažniji zakon za našu državu, za funkcionisanje, za dalji razvoj naše države, to je Zakon o budžetu, naravno sa svim predlozima koji ga prate.

Posle rebalansa budžeta koji smo nedavno usvojili, koji smo osvojili kao razvojni nastavljamo sa domaćinskim rukovođenjem državnom kasom, tako da za ovaj budžet možemo da kažemo da je uravnotežen, da je razvojni i da dalje nastavlja sa podizanjem životnog standarda građana.

Pre svega mislim na povećanje plata u javnom sektoru od deset posto, mislim na povećanje minimalne zarade za 17,8%, povećanje penzija za 14,8%. Sećate se da smo prilikom usvajanja rebalansa budžeta govorili o povećanju plata i penzija i davanjima koje je država odvojila kao pomoć građanima, tačnije majkama dece starosti do 16 godina, sada možemo ponovo da govorimo o takvoj vrsti pomoći, dakle, možemo da govorimo o jednokratnoj pomoći za penzionere krajem novembra u visini od 20 hiljada dinara.

U decembru ove godine, očekuje se da će prosečna zarada biti 840 evra, a ono što je planirano do kraja 2024. godine jeste prosečna zarada od oko 950 evra i sa ovim povećanjima o kojima smo danas govorili možemo da kažemo da će biti omogućen, ono što smo planirali, ono na čemu je Vlada Srbije radila i ono o čemu je, naravno, i predsednik Aleksandar Vučić govorio, a to je da je cilj naše države da prosečna plata, odnosno zarada do 2025. godine bude hiljadu evra.

Ono što bih takođe istakla kao jako važnoj, jeste i činjenica da se nastavlja sa investicijama u saobraćajnice i za te projekte je izdvojeno oko 600 milijardi dinara. Možemo da govorimo o tri nova projekta, to su obilaznica oko Kragujevca, brza saobraćajnica na severu Vojvodine i auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Sve su to projekti koji su jako važni za našu državu. Sve su to projekti koji nastavljaju izgradnje naše Srbije, povezivanje naših gradova, samim tim povezivanje i ljudi, a sve će to uticati na rast privrede, razvoj ekonomije, na otvaranje radnih mesta, u krajnjem i na bolji život i standard građana.

Očigledno je da iz ovih predloga koje možemo da vidimo danas da je cilj da se nastavi sa razvojem Srbije. Vlada Srbije je pokazala da je naša država dobar partner svim razvijenim zemljama sa kojima smo radili na mnogo projekata koji su od izuzetnog značaja za našu zemlju. Iz tog razloga smatram i iz svih razloga koje sam navela, smatram da je dobro da i danas podržimo predloge zakona koji su pred nama na dnevnom redu, jer to je način na koji ćemo mi odavde, iz Narodne skupštine dati podršku i Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću da se Srbija i dalje razvija. Hvala vam.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala vam predsedavajuća, što ste mi dali reč.

(Tamara Milenković Kerković: Povreda Poslovnika.)

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala vam predsedavajuća što ste mi dali reč.

Javila sam se po amandmanu. Naravno, smatram da ovaj amandman kao i sve prethodne amandmane na ovaj Predlog zakona za koji smatram da je dobar, treba odbiti, odnosno da ih ne treba prihvatiti, a javila sam se između ostalog i zbog toga što sam iz Niša i zbog toga što ovde pojedini opozicioni poslanici koriste razne laži i izmišljotine koje se odnose upravo na ovu temu o kojoj govorimo, na temu gradnje, kako bi prikupljali jeftine političke poene.

Dakle, ja ću vam to i dokazati, pa da li su bezobrazni ili nisu to vi znate bolje, pošto dobacujete. Dakle, mi imamo naravno, Lidiju Stefanović Nikolić koja je diplomirani inženjer arhitekture, koja je glavni urbanista grada Niša i koja je dala saopštenje.

Pošto je saopštenje zvanična stvar, ja ću to i pročitati, da bi građani Niša znali čime se zapravo služe pojedini opozicioni poslanici kada ovde pokazuju slike i kada iznose neistine koje se tiču građana Niša, funkcionisanja grada Niša, naročito opštine Palilula.

Dakle, Gradska uprava za građevinarstvo grada Niša, 13. decembra 2022. godine po zahtevu privrednog društva „Tesla park“ d.o.o. izdala je građevinsku dozvolu za lokaciju koja nije deo obuhvata na kome je predviđena izrada planskog dokumenta nižeg reda, već se za predmetni prostor primenjuju u direktnom sprovođenju važeći plan generalne regulacije područja GO Palilula druga faza.

Planirano stanovanje je srednje gustine na predmetnoj lokaciji za koju je izdata građevinska dozvola, predviđeno je osnovnim generalnim urbanističkim planom objavljenim u „Službenom glasniku“ grada Niša br. 43/2011 i planom generalne regulacije područja GO Palilula – druga faza objavljenim u Službenom listu grada Niša br. 73/2013 i na snazi je i danas.

Prema tome, postoje određena dokumenta koja su proverljiva, postoje određene odluke koje su proverljive. Iskrena da budem već je preterano to, što pojedinim poslanicima opozicionim, smeta što SNS već u trećem mandatu ima gradonačelnika i ja samo imam jednu stvar da im poručim, a to je – dokle god bude gradonačelnik iz SNS na čelu grada Niša, Niš će se graditi i izgrađivati za dobrobit građana Niša. Hvala.

(Tamara Milenković Kerković: Replika.)

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.05.2021.

Hvala predsedniče Dačiću.

Uvažena predsednica Vlade, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ono što je meni uvek smetalo jeste obmanjivanje javnosti, namerno ili iz neznanja ili nedostataka informisanosti, nije važno.

Smatram da je bez osnova plasiranje naslova kao što je - samo bogati će moći da tuže, ili parnični postupci će u Srbiji duže trajati. Svakako nije u redu, jer unose nemir među naše građane, najblaže rečeno. Ovo govorim, pre svega zbog toga što ne znam da li ste vi predsednice Vlade ili bilo koji ministar imali prilike da na poziv određenih medija ili portala objasnite i da date neke odgovore.

Zato danas želim da postavim pitanje, pre svega ministarki pravde Maji Popović. Po pravilu, naravno, to su uvek mediji koji su pod kontrolom Dragana Đilasa, neverovatno je, složićete se da postoji takva slučajnost da se apsolutno svaka tema iskoristi protiv rada Vlade Srbije, protiv Aleksandra Vučića, jer sada možemo da vidimo kako se predsednik Republike, čak dovodi u vezu sa navodno lošim izmenama Zakona o parničnom postupku, koje se pripremaju.

Dakle, pre svega zbog građana Srbije i zainteresovane stručne javnosti, ja želim gospođo Popović, da vas pitam sledeće – kako ocenjujete zahteve dela advokature za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, iz javne rasprave, koja je počela 19. maja?

Da li su rešenja iz Nacrta zakona koji je na javnoj raspravi usklađena sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda i da li slična ili ista rešenja postoje u uporednom pravu, odnosno u uporednoj praksi?

Koji je strateški okvir bio od značaja za izradu nacrta zakona i da li donošenje ovog zakona, predstavlja uslov za napredak u procesu evropskih integracija?

Danas imam pitanje za još jednu ministarku, i to gospođu Mariju Obradović, ministarku državne uprave i lokalne samouprave, kada sam malopre pomenula određene medije koje kontroliše Dragan Đilas i određene portale, kada smo kod neistinitih i zlonamernih navoda tih medija, ali i Đilasovih jurišnika, želim da vas pitam – kako komentarišete medijske objave da je na nekom vašem imanju U „Gakovu“ pronađena farma marihuane?

Hvala.

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.05.2021.

Hvala vam na odgovorima.

Mi smo ovde zato da bi upravo građani Srbije dobili istinu, zato što ja znam da vi sedite tu na tim mestima sada i pred narodnim poslanicima i pred građanima Srbije apsolutno svesni odgovornosti koju nose vaša mesta i apsolutno rešeni da građane Srbije upoznate sa istinom.

Nastavila bih o Zakonu o parničnom postupku, ako gospođo Popović nemate ništa protiv.

Ja sam i sama u plenumu više puta govorila o rezultatima koje smo postigli u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Ti rezultati su naravno prvenstveno učinjeni da bi građani imali jednak i siguran pristup pravdi i da bi primena zakona bila bezrezervna, efikasna i odgovarajuća, pre svega u smislu stručnosti, pa smo u tom smislu raspravljali ovde i o kandidatima za sudije i za tužioce.

Međutim, reakcija pojedinih koji su direktno ili indirektno zainteresovani, dakle zainteresovanih činilaca za sam Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, završile su na portalima kao vraćanje našeg pravosuđa u srednji vek, kao nešto što ozbiljno može da dovede u pitanje efikasnost našeg pravosudnog sistema i kvalitet rada sudija i sve to može da baci sumnju, zapravo, na sve rezultate koje smo mi postigli u oblasti pravosuđa.

Zbog toga želim da vas pitam, pošto je u medijima provejavala ta, da kažem, rečenica da se neki predlozi ili primedbe neće uzeti u obzir, još jednom da li će predlozi i primedbe ili sugestije i sve ono što stigne do Ministarstva pravde, odnosno do radne grupe, a da je vezano za nacrt zakona o kome govorimo, dakle, svih zainteresovanih lica, a samim tim naglašavam i advokata, biti razmatrani od strane Ministarstva pravde i radne grupe koja je izradila nacrt ovog zakona?

Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, moje poslaničko pitanje upućeno je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, s obzirom na to da je to ministarstvo nadležno za vođenje Registra političkih stranaka, ali je nadležno i za nadzor nad sprovođenjem Zakona o političkim strankama.

Pitanje je da li su prekršeni članovi 8, 19, 22, 23, 24. i 25. Zakona o političkim strankama, koji se odnose na osnivanje političke stranke i na Registar političkih stranaka? Zašto ovo pitam? Zato što je 19. aprila u Beogradu formirana, navodno, neka nova stranka na čijem čelu će biti Dragan Đilas sa grupom već potrošenih političara koji su ljudima poznati i po tome što su vrlo često preletali iz stranke u stranku. Neki mediji su objavili da je u pitanju formiranje nove stranke, ali istina je da je zapravo Đilas preuzeo već postojeću Zelenu ekološku partiju – Zeleni, čiji je predsednik bio izvesni Dejan Bulatović, koji će sada biti potpredsednik Dragana Đilasa u toj navodno novoformiranoj stranci.

Međutim, zabrinjava podatak, a to vidimo po pisanju štampe, a videli smo i da Dragan Đilas to do danas nije demantovao, da se zapravo radi i o kupovini stranke. Podsetila bih javnost da se slična situacija desila i sa Vukom Jeremićem, kada je preuzeo već postojeću političku stranku ovog njegovog potrčka iz Trstenika Miroslava Aleksića. I tada, dakle kao i sada postojala je sumnja da se radi o čistoj trgovini, jer zašto bi se oni trudili? Zašto bi prikupljali potpise, zašto bi overavali potpise, zašto bi stvarali stranačku infrastrukturu kada mogu lepo da dođu, da kupe stranku, para imaju. Znamo, svi smo svesni Đilasovih stotina miliona, svi smo svesni Jeremićevih miliona čije poreklo, zapravo do danas nije ni opravdao. Jedino što se ovde ne zna i što se postavlja pitanje je, za koju cifru je ova stranka kupljena?

Takođe poražava podatak da je Dragan Đilas odlučio da stranku nazove Stranka slobode i pravde. Zamislite tu količinu licemerja. Čovek dođe, kupi stranku, nazove je Strankom slobode i pravde, a sebe istakne u prvi plan kao velikog borca za slobodu i pravdu. On koji je za vreme dok je bio gradonačelnik Beograda, ostavio milijardu evra duga, on koji je bio akter toliko desetina afera o kojima ja sada neću govoriti, ali građani Beograda se toga vrlo dobro sećaju. On čije je ime sinonim za nekoga ko se enormno obogatio koristeći svoje funkcije, on sada sebe želi da predstavi kao velikog borca za slobodu. On koji je svoju poslovnu imperiju izgradio, praktično na neslobodi medija, on sada želi da sebe predstavi velikim zagovornikom slobode.

Ali, da vidimo ko još čini tu stranku? Imamo prvo Borka Stefanovića, onog lažnog levičara i nekadašnjeg Tadićevog miljenika, koji je ljudima poznat, po čemu? Po tome što je pregovarao sa Prištinom. A, koji su bili rezultati tih pregovora? Rezultat je bilo ukidanje srpskih tablica, rezultat je bila predaja katastarskih knjiga Prištini, a da pri tom nisu rešena imovinska pitanja više desetina hiljada Srba, da ne pominjem da je bio pregovarač vlade koja je nas dovela u poziciju da se dijalog odvija bez posredovanja UN.

Onda imamo Mariniku Tepić koju kada bismo je sada pitali, verovatno ne bi ni znala da nam kaže u koliko je sve stranaka bila. Ali, imamo i novu zvezdu, Marka Bastaća, koji je široj javnosti poznat po divljanjima u centru Beograda, po čupanju saobraćajnih znakova i po sličnim vandalizmima. Na kraju Branislav Jovanović, koga Nišlije znaju kao Baneta „Bananu“, koji je promenio osam ili čak više političkih partija, koji je nizao aferu za aferom, koji je hapšen za krivična dela koja mu se stavljaju na teret za vreme dok je bio direktor Direkcije za izgradnju grada.

Dakle, to su dame i gospodo narodni poslanici ljudi koji žele da predstave sebe kao novu političku snagu. Istina je da je u pitanju samo pokušaj da isti ti ljudi ponovo dođu na vlast i da se isti ti ljudi bogate na muci naših građana. Zahvaljujem.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, moje poslaničko pitanje upućeno je MUP, a povodom veoma uznemirujućih medijskih navoda o pripremi eventualnih krvavih sukoba planiranih za 13. april, za kada je zakazan protest opozicije.

Naime, dnevni list „Informer“ od 26. marta ove godine pisao je o tome kako je Boško Obradović na sastanku svog rukovodstva u svom pokretu najbližim saradnicima ni manje ni više nego naložio da se pripreme za „Majdan“. Ko se ne seća, „Majdan“ je krvavi sukob koji je u 2014. godini u Ukrajini izazvao građanski rat.

Citiraću vam jedan deo. „Boško nam je rekao da budemo spremni na sve. Rekao je da nam treba maksimalna radikalizacija, da moramo da dovedemo situaciju do totalnog usijanja. Tri puta je pomenuo Ukrajinu i ukrajinski scenario kao primer na koji se treba ugledati. Dvojica funkcionera su pokušala da mu se suprotstave, ali ih je Boško Obradović ućutkao“. To je sve rekao izvor „Informera“, koji je inače član najužeg rukovodstva Dveri.

Danas ponovo imamo naslovnu stranu „Informera“ na kojoj možemo da vidimo – spremaju „Majdan“ u Srbiji i još se kaže – hoće čak i da opkoljavaju zgrade u kojima žive političari i novinari. Javnost je, logično, uznemirena. Javnost je posebno uznemirena jer znamo da se radi o Bošku Obradoviću, koji je, nažalost, simbol za nasilje u Srbiji.

Svi smo svedoci njegovog nasilnog ponašanja. Svi smo svedoci njegovih nasilnih metoda. Pre samo nekoliko dana on je bio jedan od vinovnika upada u zgradu RTS, da bi odmah sutradan ispred zgrade predsedništva na protestu tzv. opozicije prvi bio koji je pozvao na sukobe sa policijom.

Smatram da nadležni organi moraju da reaguju i da moraju da se posebno pozabave ovakvim navodima, pogotovo ako znamo da je opozicija i sama svesna da na regularan način na izborima neće moći da dođe na vlast.

Oni žele da ih na vlast dovede ulica. Zbog toga je javnost uznemirena, zbog toga što očekujemo da ulica nekog dovede na vlast i zbog toga što su oni očigledno spremni i na izazivanje haosa i nereda, samo da bi se dokopali vlasti.

Posebno zabrinjava podatak da je Đilas otputovao u Vašington, kako iz pisanja štampe možemo da vidimo, gde je tražio da dobije podršku za upravo ovakve njihove planove. Pri tom, nismo čuli da je tako nešto demantovao. Očigledno je da imamo posla sa ljudima koji su spremni za sve, pa i da rizikuju nerede, haos i krvoproliće zarad ostvarivanja svojih ciljeva.

Oni su spremni čak da napadnu i Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha Irineja zato što im se nije svidela neka njegova izjava. Oni su čak toliko daleko otišli da su uvredili žrtve bombardovanja Srbije, samo zato što je Aleksandar Vučić bio na ceremoniji obeležavanja NATO agresije na Srbiju.

Daću vam primer, Sanda Rašković Ivić, Jeremićeva poslanica, je u petak 22. marta na protestu u Nišu doslovce rekla kako u Niš dolazi putujući cirkus, misleći upravo na tu manifestaciju obeležavanja stradanja našeg naroda u NATO bombardovanju. Dakle to je za nju putujući cirkus.

Na ovaj način ona je direktno uvredila sve žrtve bombardovanja. Na ovaj način ona se direktno narugala svim ljudima koji su izgubili svoje najbliže u bombardovanju i NATO agresiji, bez ikakve sramote ona je rekla putujući cirkus za kompletan državni vrh Srbije i Republike Srpske, za verske poglavare, za diplomatski kor, za pripadnike vojske i policije i za sve ljude koji su tada došli da odaju počast poginulima.

To je ista ona, da se podsetimo malo, Sanda Rašković Ivić, koja je za „Oluju“ rekla da je legitimna akcija, a za Srebrenicu da je genocidni zločin. Da li je to patriotizam koji nudi Sanda Rašković Ivić? Da li su to kvaliteti koji se nude na protestima opozicije? Za svaku osudu je ovako sramna izjava Sande Rašković Ivić upravo u Nišu koji je toliko stradao, koji je pretrpeo stravične gubitke tokom i nakon bombardovanja.

Podsetila bih javnost da je Niš bombardovan 29 dana, poginulo je 26 civila, teže je ranjeno 60 ljudi, lakše je povređeno više od 200 ljudi. Samo u Šumatovačkoj ulici u jednom danu, ne ni u jednom danu, u jednom trenutku, život je izgubilo 15 osoba. Na Niš su ispaljena 324 projektila, od čega je najviše bilo kasetnih bombi, čak 161.

Za razliku od Sande Rašković Ivić i organizatora protesta u Nišu, mi nikada nećemo zaboraviti užase koje smo doživeli u bombardovanju Šumatovačke ulice, Duvaništa, Kliničkog centra. Upravo ti organizatori protesta na kojima će se sutra u Nišu pojaviti i Dragan Đilas, su oni koji su najodgovorniji za uništavanje našeg grada.

Nišlije pamte, nikada takva opozicija neće moći da pobedi SNS, jer Nišlije pamte ko je, kako i na koji način vršio vlast. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Niš, 08.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68000.00 RSD 03.08.2020 - 01.08.2022.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27200.00 RSD 03.08.2020 - 01.08.2022.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68000.00 RSD 01.08.2022 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27200.00 RSD 01.08.2022 -

Whoops, looks like something went wrong.