Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Saziv: Aktuelni saziv

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i sloboda i prava deteta;

- sprovođenja potvrđenih međunarodnih ugovora koji uređuju zaštitu ljudskih prava;

- ostvarivanja slobode veroispovesti;

- položaja crkava i verskih zajednica;

- ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji.

Odbor sarađuje sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta unapređivanja i postizanja ravnopravnosti (rodne jednakosti) polova, sagledava stanje vođenja politike, izvršavanje zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini, sa stanovišta poštovanja ravnopravnosti polova.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 52. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Dragoljub Acković
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Stević
Zamenik

Muamer Bačevac
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Jasmin Hodžić
Zamenik


Zoltan Dani
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik


Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Član
Aleksandar Čotrić
Srpski pokret obnove
Zamenik

Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Jasmina Karanac
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Šaip Kamberi
Partija za demokratsko delovanje
Član
Tomislav Žigmanov
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
Zamenik


Nada Macura
Član
Jana Mateović
Zamenik

Zoran Lutovac
Demokratska stranka
Zamenik

Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Član
Tamara Pilipović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Anna Oreg
Član

Zoran Radojičić
Srpska napredna stranka
Član
Nataša Ivanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Tasić Knežević
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Andrijana Vasić
Srpska napredna stranka
Član

Jelisaveta Veljković
Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Član
Momčilo Vuksanović
Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:59