Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Saziv: Aktuelni saziv

Predsednik: Muamer Bačevac

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i sloboda i prava deteta;

- sprovođenja potvrđenih međunarodnih ugovora koji uređuju zaštitu ljudskih prava;

- ostvarivanja slobode veroispovesti;

- položaja crkava i verskih zajednica;

- ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji.

Odbor sarađuje sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta unapređivanja i postizanja ravnopravnosti (rodne jednakosti) polova, sagledava stanje vođenja politike, izvršavanje zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini, sa stanovišta poštovanja ravnopravnosti polova.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 52. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Dragoljub Acković
Srpska napredna stranka
Član
Marija B. Jovanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Muamer Bačevac
Socijaldemokratska partija Srbije
Predsednik
Jasmin Hodžić
Liberalno demokratska partija
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Miloratka Bojović
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Marija Vojinović
Monarhisti
Zamenik

Zoltan Dani
Socijalistička partija Srbije
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik


Sandra Joković
Srpska napredna stranka
Član
Aleksandar Čotrić
Srpski pokret obnove
Zamenik

Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Jasmina Karanac
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Šaip Kamberi
Partija za demokratsko delovanje
Član
Tomislav Žigmanov
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
Zamenik

Marija Lukić
Stranka slobode i pravde
Član
Vladimir Obradović
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Nada Macura
Srpska napredna stranka
Član
Jana Mateović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Srđan Milivojević
Demokratska stranka
Član
Zoran Lutovac
Demokratska stranka
Zamenik

Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Član
Tamara Pilipović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Anna Oreg
Stranka slobode i pravde
Član
Danijela Grujić
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Zoran Radojičić
Srpska napredna stranka
Član
Nataša Ivanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Tasić Knežević
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Andrijana Vasić
Srpska napredna stranka
Član
Zaim Redžepović
Stranka pravde i pomirenja
Zamenik

Momčilo Vuksanović
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Dragan M. Marković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:59