MILORATKA BOJOVIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Miloratka Bojović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 14. na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA-Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ) - Vojislav Mihailović, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS. Članica je Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i zamenica člana Odbora za kulturu i informisanje.

BIOGRAFIJA

Rođena 1969. godine, živi u Smederevu. Po zanimanju je privatna preduzetnica.

Odbornica je u Skupštini grada Smedereva od 2016. godine do danas.

Članica je Glavnog odbora Demokratske stranke Srbije.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:10

Osnovne informacije

  • NADA - NOVI DSS - POKS
  • Smederevo
  • 1969
  • privatni preduzetnik

Statistika

  • 4
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, podnosim amandman na član 42. stav 2. gde se iznos od 120 milijardi dinara menja i glasi 30 milijardi dinara.

Članom 42. je predviđena mogućnost vanrednog zaduživanja Vlade Republike Srbije u iznosu od 120 milijardi dinara. Prethodnih nekoliko godina taj iznos je bio 24 milijarde dinara. Ovim putem tražimo dodatno objašnjenje čemu potreba za ovolikom razlikom u odnosu na prethodne godine. Uvažavam i shvatam potrebe za vanrednim i potencijalnim zaduživanjem poput jačanja fiskalne stabilnosti, sprečavanja i nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze živote i zdravlje ljudi ili štetu većih razmera. Korone više nema, pretpostavljam da ste imali i znanja i umešnosti da neke vanredne okolnosti predvidite u ostalim članovima u budžetu.

Ovim putem želim da izrazim žaljenje, jer je moj amandman za preusmeravanje sredstava iz budžeta Republike Srbije za izgradnju nove bolnice u Smederevu odbačen, bez ikakvog osnova, što bi naš narod rekao, misli globalno, deluj lokalno.

Zato bih postavila par pitanja da li su vanredne okolnosti i otklanjanje vanrednih okolnosti to što nije izmeštena železnička stanica u Smederevu, koja se nalazi na ulazu u Tvrđavu, u najvećoj ravničarskoj tvrđavi u Evropi? Zašto nije nastavljen tzv. udovički plato druga faza, za prvu fazu je uzet kredit od UAR gde bi se navodnjavala smederevska sela Udovice, Vodanj, Ceone, Petrijevo, a ni za prvu fazu nismo realizovali.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, poštovani ministri, poštovani građani Srbije, svaki prekršilac treba i mora da se kazni. Kazne mogu da deluju preventivno i vaspitno. Preventivne kazne imaju zadatak da mogućeg počinioca unapred zaplaše i odgovore ga od protivzakonitih aktivnosti. Po pravilu su veoma rigorozne, ali je njihov učinak pod velikim znakom pitanja. Ma koliko surovo bila zaprećena kazna, mnogi će se pored toga odlučivati na zloupotrebe.

Vaspitna kazna treba da, srazmerno počinjenoj zloupotrebi, služi da počinilac oseti posledice svoje greške kako je ne bi ponovo pravila.

Ako je ova kazna preoštra u odnosnu na učinjen prekršaj i umesto da deluje kao opomena, potpuno uništi počinioca, postaje kontraproduktivna iz tri razloga. Jedan od razloga jeste da preduzetnik koji ne radi, nema načina da zaradi novac kojim bi platio kaznu. Drugi razlog - radnici ostaju bez posla i prihoda, a država bez plaćenih doprinosa. Preduzetnici će najverovatnije otvoriti drugu firmu, snaći i nastaviti da rade.

Kada smo već kod kršenja zakona o fiskalizaciji, Ministarstvo finansija je prvo koje krši zakon koji je samo donelo. Naime, funkcionisanje fiskalnih uređaja je zbog nedorečenosti, nedorađenosti softvera sa strane poreske uprave u gruboj su suprotnosti sa zakonom na kome počiva.

Fiskalni računi prema korisnicima budžetskih sredstava se ne prenose na za to predviđene portale, a u međuvremenu je smišljen, blago rečeno, nakaradni način da se taj problem prevaziđe formiranjem čak četiri dokumenta.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2022.

Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege poslanici, ministri, poštovani građani Republike Srbije, Predlogom zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predvideli ste povećanje penzija za 9% od novembra meseca, a uslediće sledeće povećanje od januara 2023. godine.

Poslanička grupa NADA – Nova demokratska stranka Srbije, POKS, podnela je amandman da se penzije povećaju za 12% od novembra meseca. Penzioneri, pogotovo oni sa niskim penzijama, su jedni od najugroženijih kategorija stanovništva, pogotovo sada, sa ovakvim drastičnim porastom cena roba i usluga. Ovo povećanje od 9% će samo delom štititi opali standard penzionera i njihovu kupovnu moć.

Po statističkim podacima, inflacija je oko 12%, a ide i na 14%. Zato smo amandmanom i predložili povećanje penzija za 12%, kako bi rast penzija pratio stopu inflacije.

Mi vas podsećamo da su penzionerima protivustavno smanjene penzije 2014. i 2016. godine i tada su penzioneri podneli najveći teret fiskalne konsolidacije. Taj iznos za vraćanje penzionerima, inače stečenog prava, bi trebalo da uđe u plan budžeta za 2023. i 2024. godinu.

Srpska koalicija NADA, Nova demokratska stranka Srbije i POKS stoji na stanovištu da ono što je penzionerima ukinuto treba da bude i vraćeno. Hvala.