MILORATKA BOJOVIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Miloratka Bojović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 14. na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA-Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ) - Vojislav Mihailović, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS. Članica je Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i zamenica člana Odbora za kulturu i informisanje.

BIOGRAFIJA

Rođena 1969. godine, živi u Smederevu. Po zanimanju je privatna preduzetnica.

Odbornica je u Skupštini grada Smedereva od 2016. godine do danas.

Članica je Glavnog odbora Demokratske stranke Srbije.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:10

Osnovne informacije

  • NADA - NOVI DSS - POKS
  • Smederevo
  • 1969
  • privatni preduzetnik

Statistika

  • 20
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peto vanredno zasedanje , 05.09.2023.

Poštovani predsedavajući, poštovana Srbijo, poštovane kolege poslanici, ja bih samo želela da podsetim i plenum, svoje kolege i Srbiju da Srpka koalicija NADA, Novi DSS i POKS od prihvatanja sramnog francusko-nemačkog sporazuma traži ne samo parlamentarne i beogradske, već izore na svim nivoima.

Postavljam pitanje Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Krajem 2013. godine najavljeno je da će Smederevo dobiti novac za projekat „Udovički plato“ iz kredita UAE za navodnjavanje. Tada je dogovoreno na sastanku sa tadašnjim potpredsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, 18. decembra, da Smederevo dobije sredstva iz kredita. Petsto hektara plodne šumadijske zemlje biće navodnjavano vodom iz Dunava. Vrednost investicije je dva i po miliona evra i sa početkom građevinske sezone, dakle, 2014. godine, očekuje se da krene izgradnja. Lokacijska dozvola je planirano da bude dobijena. Projekat kada bude realizovano trebalo je da oživi smederevski kraj.

Smederevo sa čak 34% učestvuje u ukupnom izvozu srpskih jabuka i nektarina. Sa projektom navodnjavanja „Udovički plato“, po proceni stručnjaka, prinosi će biti uvećani za više od 30 procenata. Projektom su obuhvaćena četiri smederevska sela – Udovice, Seono, Petrijevo i Vodalj. Lokalna samouprava je spremila idejni glavni projekat, za šta je izdvojena pet miliona dinara.

Javno preduzeće „Sbijavode“ u obaveštenju o zaključenom ugovoru od 17. maja 2018. godine, u pregovaračkom postupku, bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku usluga, objavio je da se predmet javne nabavke i usluge, tehnička dokumentacija za sistem za navodnjavanje „Udovički plato“, druga faza, noveliranja i usklađivanja sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Ugovorena vrednost je 9.300.000 dinara bez PDV-a, datum zaključenja ugovora 16. maj 2018. godine. Rok za izvršenje usluga šest meseci od dana zaključenja ugovora. Sada je 2023. godina, kolege.

Poslednja informacija sa sajta JP „Srbijavode“ od 27. aprila 2023. godine, održan je sastanak sa predstavnicima Fonda za razvoj Abu Dabi, povodom projekta razvoja navodnjavanja poljoprivrede Srbije.

U okviru Fonda pripremljeni su novi projekti koji će predstavljati drugu fazu. Jedan od njih je i „Udovički plato“, faza dva.

Postavljam pitanje šta je sve konkretno urađeno do sada na projetku „Udovički plato“, kada će početi navodnjavanje 500 hektara plodne šumadijske smederevske zemlje i kada će početi navodnjavanje ova četiri sela – Udovice, Saone, Petrijevo i Vodanj, kao i to kako su utrošena dosadašnja sredstava?

Sledeće pitanje postavljam novopostavljenoj ministarki Slavici Đukić Dejanović. Zbog čega je tržište udžbenika izvan državne kontrole, što je neshvatljivo iz više razloga štetno i neprihvatljivo za bilo kakvu uređenu, slobodnu i nezavisnu državu? Način izbora udžbenika uzrokovao je pojavu velike korupcije.

Na slobodnom tržištu izdavači udžbenika nisu ravnopravni, jer je Zavod za udžbenike jedini obavezan da štampa niskotiražna izdanja, raspisuje tender i slično. To je nacionalni zavod za udžbenike dovelo do ruba propasti. Zbog toga je pitanje kvaliteta školskih knjiga do danas ostalo u senci, borbe za profit, čestih sukoba izdavača sa prosvetnim vlascima, ali i tenziju među privatnim i državnim izdavačima.

Ovako više ne ide. Izdavanje udžbenika ne sme više da bude prepušteno stihiji, već to treba da radi država kroz Zavod za udžbenike. Šta će uraditi da zaštite Zavod za izdavanje udžbenika i kada ćete dozvoliti izmenom zakona da taj zavod bude jedini nadležan za izdavanje udžbenika u Srbiji?

Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, želeći koliko-toliko da popravimo ovaj zakon, u ime srpske koalicije NADA-Nova demokratska stranka Srbije-POKS, podneli smo amandman na član 41.

U članu 41. stav 2. koji se dodaje, menja se i glasi: "Stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole iz stava 1. ovog člana je investitor, kao i drugo fizičko i pravno lice ako izdavanje građevinske dozvole na određenoj građevinskoj parceli predviđenoj za građenje utiče na pravo i status vlasnika susednih parcela objekata".

Članom 41. Predloga zakona predviđeno je da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole samo investitor. Neprihvatljivo je da se favorizuje samo investitor, da se zanemaruju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa i fizička i pravna lica, kao i stranke u postupku. Pogotovo je to problem kod izgradnje gde mogu da budu povređena prava i interes fizičkih i pravnih lica, vlasnika parcele i objekata koji se graniče sa građevinskom parcelom na kojoj treba da se nešto gradi. Tim licima je bilo onemogućeno da kao stranke u postupku prave prigovor na žalbu investitora.

Izmenom i dopunom ovog zakona zapostavljeni su i pogaženi u potpunosti javni interesi i sve je prilagođeno isključivo zadovoljavanju privatnih interesa i krupnog kapitala. Zelena agenda i ekologija kao pozitivne teme koje su implementirane u ovom zakonu služe isključivo kao ukrasi jedne jako štetne sadržine koja se krije unutar zakona i koja ima cilj da razori Srbiju.

Svođenjem participacije građana na minimum, otvara se slobodan prostor za cvetanje tzv. investitorskog urbanizma koji isključivo teži ostvarivanju ličnih interesa pojedinaca bliskih vlasti u SNS. Protivustavnim ukidanjem konverzije zemljišta uz naknadu napravljen je presedan gde su pojedinci iz vrha vlasti dali sebi za pravo da raskuće i poklone državno zemljište.

Poklanjanjem državnog zemljišta omogućiće se što domaćim, što stranim tajkunima da izgrade na stotine hiljade stanova u Beograda sa okolinom i u centralnoj Srbiji. Kako znamo da su velike migracije naših sugrađana u inostranstvu, kako znamo da imamo negativan prirodni priraštaj, nameće se pitanje gospodo za koga se grade toliki stanovi. Navešću vam primer Aranđelovca gde je u toku šesta izmena Plana generalne regulacije kojom se predviđa izgradnja preko 1000 stambenih jedinica. Za koga? Krajnje je upitno koja je ekonomska opravdanost ovolike hiper izgradnje stanova kada imamo podatak da recimo u Aranđelovcu od 2011. do 2022. godine opada stanovništvo za 14,5%.

Osnovana sumnja ukazuje da se iznad svega krije inženjering za promenu demografske slike Srbije, gde će se Beograd sa okolinom i centralnom Srbijom naseliti stanovništvom sa juga Srbije, Kosova i Metohije, Vranja, Preševske doline, Raške i zapadne Srbije i, ono što moram da naglasim, iz Jadra, gde je planirano iskopavanje litijuma. To je sve kontinuitet onoga na šta naša koalicija NADA ukazuje od trenutka priznavanja francusko-nemačkog sporazuma.

Kada prihvatate sporazum, počeće sa okupacijom i cepanje ostatka Srbije, kao krajnji cilj svega je svesti Srbiju na beogradski pašaluk. Evo, dešava se to.

Naravno, u danu za glasanje nećemo glasati za ovaj zakon. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

Poštovani predsedavajući, ministri, koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, na član 3. Predloga zakona o privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, a u delu značenja izraza koji glasi – dete za koje se isplaćuje novčana pomoć je fizičko lice koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma i koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona državljanin Republike Srbije, mo smo predložili amandman tako da se menja i glasi: „Dete za koje se isplaćuje novčana pomoć je fizičko lice koje je rođeno 21. novembra 2005. godine ili nakon tog datuma i koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona državljanin Republike Srbije.

Naime, članom 1. Konvencija o pravima deteta UN, koju je ratifikovala i naša država, detetom se smatra svako ljudsko biće koje je navršilo 18 godina života, osim ako se po Zakonu koji se primenjuje na dete punoletstvo ne stiče ranije.

Članom 11. stav 1. Porodičnog zakona Srbije je propisano da se punoletstvo stiče sa navršenih 18 godina života. Imajući u vidu gore navedeno, diskriminatorno je, neobrazložena i nejasno određena starosna granica kojom se novčana pomoć garantuje samo deci do navršene 16. godine života. Ona čak nije u vezi ni sa činjenicom da li dete pohađa osnovnu ili srednju školu, jer dete u školu može da krene sa navršenih šest ili sedam godina, te sa navršenih 15 godina pohađa osnovnu ili srednju školu, a sve u zavisnosti od uzrasta polaska u osnovnu školu.

S druge strane, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o radu, radni odnos se može zasnovati sa licem koje ima najmanje 15 godina života, te očigledno ni ovaj kriterijum nije uzet kao preovlađujući za opredeljenje starosne granice za novčanu pomoć. Iz navedenih razloga starosnu granicu za novčanu pomoć treba podići do navršene 18. godina života.

Mi iz Srpske koalicije NADA, iz poslaničkog kluba NADA - Novi DSS i POKS ovim putem koristimo priliku da još jednom ukažemo i istaknemo da je svaka vrsta novčane pomoći deci dobra i značajna, ali da ne rešava trajno pitanje porodice sa decom, samohranih majki, očeva, staratelja, jer je život u Srbiji postao preskup i da je loše vođenje politike od strane aktuelne vlasti doprinelo da se pogorša položaj ovih grupa u društvu.

Potrebno je, naime, ovim amandmanom precizirati rok do kada će Ministarstvo finansija ispatiti ovu vrstu pomoći.

Inače, kupovina udžbenika za školarce je večiti problem i izdatak za kućni budžet i roditelje, a ovim ograničenjem roka isplate doprineli bismo da roditelji u blagovremenom roku dokupe ono što nisu uspeli da kupe pred polazak njihove dece u školu.

Takođe da podsetim da odlukom grada Beograda udžbenici su besplatni za decu sa teritorije grada Beograda, pa s pravom pitamo šta je sa decom van Beograda, Smedereva, Hana, Leskovca itd?

Ukupna cena za potrebne udžbenike iznosi 18.000 dinara. Od jedne prosečne plate, nakon troškova za najosnovnije životne namirnice, porodici ne ostane čak ni za račune, a kamoli za nešto više od toga.

Pored lošeg pristupanja države položaj u porodici sa decom, samohranih majki, očeva i staratelja, ukazala bih na još jedan slučaj i zakazivanja svih ključnih institucija ove države prema jednom ocu dvoje dece.

Radi se o slučaju Predraga Popovića iz Beograda, koji je pre nestanka dvoje maloletne dece vodio spor sa nekadašnjom suprugom oko starateljstava nad decom. Kada je supruzi predočeno da mora da ide na psihijatrijsko veštačenje, ona je decu, bez saglasnosti oca Predraga Popovića, odvela van granice zemlje 29. marta 2019. godine, za kojom je raspisana Interpolova poternica i za decom objava za nestala lica.

Oni su locirani u državi Vanuatu u Okeaniji. Kanalima, početkom 2023. godine, otac je uspeo da locira decu. Ipak, i posle tih saznanja, nije dobio pomoć od države, već prebacivanje sa jedne na drugu instituciju čija je to nadležnost.

U međuvremenu Predrag Popović je poveo sudski spor na teritoriji države Vanuatu da bi dokazao da njegova bivša žena i deca borave nelegalno i da su im poništeni i istekli pasoši, kao i da je po presudi srpskog suda od 2020. godine Predrag Popović zastupnik dece i on vrši roditeljsko pravo, a ne njegova nekadašnja supruga.

Da su naše institucije radile svoj posao kako treba, danas bi Predrag Popović dobio ovu vrstu pomoći, a Dunja i Mila Popović bi bile u Srbiji.

Hvala.

Peto vanredno zasedanje , 05.09.2023.

Poštovani predsedavajući, poštovana Srbijo, poštovane kolege poslanici, ja bih samo želela da podsetim i plenum, svoje kolege i Srbiju da Srpka koalicija NADA, Novi DSS i POKS od prihvatanja sramnog francusko-nemačkog sporazuma traži ne samo parlamentarne i beogradske, već izore na svim nivoima.

Postavljam pitanje Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Krajem 2013. godine najavljeno je da će Smederevo dobiti novac za projekat „Udovički plato“ iz kredita UAE za navodnjavanje. Tada je dogovoreno na sastanku sa tadašnjim potpredsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, 18. decembra, da Smederevo dobije sredstva iz kredita. Petsto hektara plodne šumadijske zemlje biće navodnjavano vodom iz Dunava. Vrednost investicije je dva i po miliona evra i sa početkom građevinske sezone, dakle, 2014. godine, očekuje se da krene izgradnja. Lokacijska dozvola je planirano da bude dobijena. Projekat kada bude realizovano trebalo je da oživi smederevski kraj.

Smederevo sa čak 34% učestvuje u ukupnom izvozu srpskih jabuka i nektarina. Sa projektom navodnjavanja „Udovički plato“, po proceni stručnjaka, prinosi će biti uvećani za više od 30 procenata. Projektom su obuhvaćena četiri smederevska sela – Udovice, Seono, Petrijevo i Vodalj. Lokalna samouprava je spremila idejni glavni projekat, za šta je izdvojena pet miliona dinara.

Javno preduzeće „Sbijavode“ u obaveštenju o zaključenom ugovoru od 17. maja 2018. godine, u pregovaračkom postupku, bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude za javnu nabavku usluga, objavio je da se predmet javne nabavke i usluge, tehnička dokumentacija za sistem za navodnjavanje „Udovički plato“, druga faza, noveliranja i usklađivanja sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Ugovorena vrednost je 9.300.000 dinara bez PDV-a, datum zaključenja ugovora 16. maj 2018. godine. Rok za izvršenje usluga šest meseci od dana zaključenja ugovora. Sada je 2023. godina, kolege.

Poslednja informacija sa sajta JP „Srbijavode“ od 27. aprila 2023. godine, održan je sastanak sa predstavnicima Fonda za razvoj Abu Dabi, povodom projekta razvoja navodnjavanja poljoprivrede Srbije.

U okviru Fonda pripremljeni su novi projekti koji će predstavljati drugu fazu. Jedan od njih je i „Udovički plato“, faza dva.

Postavljam pitanje šta je sve konkretno urađeno do sada na projetku „Udovički plato“, kada će početi navodnjavanje 500 hektara plodne šumadijske smederevske zemlje i kada će početi navodnjavanje ova četiri sela – Udovice, Saone, Petrijevo i Vodanj, kao i to kako su utrošena dosadašnja sredstava?

Sledeće pitanje postavljam novopostavljenoj ministarki Slavici Đukić Dejanović. Zbog čega je tržište udžbenika izvan državne kontrole, što je neshvatljivo iz više razloga štetno i neprihvatljivo za bilo kakvu uređenu, slobodnu i nezavisnu državu? Način izbora udžbenika uzrokovao je pojavu velike korupcije.

Na slobodnom tržištu izdavači udžbenika nisu ravnopravni, jer je Zavod za udžbenike jedini obavezan da štampa niskotiražna izdanja, raspisuje tender i slično. To je nacionalni zavod za udžbenike dovelo do ruba propasti. Zbog toga je pitanje kvaliteta školskih knjiga do danas ostalo u senci, borbe za profit, čestih sukoba izdavača sa prosvetnim vlascima, ali i tenziju među privatnim i državnim izdavačima.

Ovako više ne ide. Izdavanje udžbenika ne sme više da bude prepušteno stihiji, već to treba da radi država kroz Zavod za udžbenike. Šta će uraditi da zaštite Zavod za izdavanje udžbenika i kada ćete dozvoliti izmenom zakona da taj zavod bude jedini nadležan za izdavanje udžbenika u Srbiji?

Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 15.06.2023.

Poštovani građani Srbije, da li se predsednik Republike Srbije seća razgovora sa Srbima na KiM održanog 28. decembra 2022. godine u Raškoj, a povodom ukidanja barikada Srba?

Student pitomac Policijske akademije Beograda, srpski policajac na KiM Aleksandar Filipović je tada rekao predsedniku – prava i pravda za Srbe na KiM ne postoje. Moje mišljenje je da ako mi uklonimo barikade, loviće nas kao zečeve. Za nas na KiM života nema.

Srbi u tom trenutku skeptično sklanjaju barikade, predsednik Srbije ih uverava, daje garancije i kaže – ovo je naša mala pobeda. Takođe kaže, citiram – ako krenu da nas love kao zečeve, onda je gotovo. Onda više nema nijednog sporazuma, nema ničega. Ako uhvate jednog od nas ili kao zečeve, nema više zečeva, ti zečevi postaju vukovi. Šta da radimo nego da se borimo. Uhapsite jednog Srbina, intervenisaćemo, ako love drugog onda nije greška, mi ćemo da reagujemo.

Ovo su reči predsednika Srbije. Predsedniče, hapse našu braću na KiM, hvataju ih kao zečeve. Koliko do sada predsedniče, da li intervenišete. U istom razgovoru rekao je Srbima na KiM da ima plan. Šta je plan predsedniče i da li ovo izgleda kao implementacija francusko-nemačkog sporazuma?

Pitanje za Kancelariju za KiM – šta se desilo sa projektom „Sunčana dolina“ koji su potpisali 2015. godine tadašnji direktor Kancelarija za KiM Marko Đurić, Eparhija Raško-prizrenska SPC i privremeni opštinski organ Zvečana?

Ovim projektom je predviđen povratak 1500 lica raseljenih Srba u Republici Srbiji. Sam projekat je podrazumevao izgradnju 300 kuća, vrtića, škola i bio je vredan 14 miliona evra. Građani Republike Srbije zaslužuju da dobiju odgovor šta se desilo sa tim parama, obzirom na to da jedino što je vidljivo putem medija jeste maketa „Sunčane doline“ koja je napravljena i stoji u holu Kancelarije za KiM.

Tadašnji direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je – ovo je istorijski iskorak ka povratku našeg naroda na KiM. Za kratko vreme biće položen kamen temeljac na lokaciji koja je već u potpunosti pripremljena za gradnju. Stoga, zahtevamo da nam odgovorite dokle se stiglo sa gradnjom i da li se i jedan naš građanin uselio u povratniku kuću u Zvečanu i na kraju, inače za nas iz Srpske koalicije Nada-Novi DSS i POKS Zvečan je večan.

Sledeće pitanje upućujem Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - kada će biti izmeštena železnička stanica u Smederevu, nedaleko od centra grada, a na samom ulazu u tvrđavu despota Đurđa Brankovića? Smederevci miran san nemaju još od 2014. godine, kada je počelo sa radom skladište tečnog gasa "LPG Petrola" u Smederevu, kada je centar za celu jugoistočnu Evropu, od tada se transport gasa obavlja prugom koja je prolazi bukvalno kroz centar grada, ispred ulaska u Smederevsku tvrđavu, uz glavno šetalište kraj Dunava, gde se nalazi i dečiji park. Da Smederevci ne strahuju bespotrebno i da problem nije bezazlen, potvrđuje i situacija s kraja 2016. godine, kada su se na železničkoj stanici upalili napušteni vagoni u čijoj su neposrednoj blizini bile cisterne s tečnim gasom, kao i 2022. godine.

Podsećam još, dok je građeno skladište TNG gasa u Smederevu, pratile su ga brojne afere. Ovo skladište izgrađeno je dozvolom za tri rezervoara od po 150 kubika metara, a postavljeno je čak 20. Takođe, izgrađeno je suprotno generalnom urbanističkom planu i za naknadni plan detaljne regulacije za taj proces urbanistička inspekcija je utvrdila da nije u skladu sa zakonom.

(Predsednik: To je bilo pet minuta.)

Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 01.06.2023.

Poštovani predsedavajući, u ime Srpske koalicije NADA, POKS, Novi DSS postaviću par pitanja.

Prvo pitanje postavljam predsedniku Skupštine. Kada ćete sazvati obećanu sednicu Narodne skupštine o francusko-nemačkom sporazumu i aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji?

Sledeće pitanje postavljam predsednici Vlade Srbije. Naime, Momčilo Vučković iz Donje Budriga kod Gnjilana, preminuo je pre dva dana u prištinskoj bolnici od povrede glave, koju je zadobio padom u autobusu kojim je išao na miting Srpske napredne stranke u Beogradu.

Njegovo stanje se pogoršalo nakon što su ga lekari iz zdravstvenog centra Gnjilane koji su pratili autobus, umesto u bolnicu, poslali kod ujaka u Niš da bi ga ujak kasnije vratio u prištinsku bolnicu, gde je operisan zbog obilnog krvarenja na mozgu. Ko je kriv i odgovoran za smrt čoveka koji je išao na miting podrške Aleksandru Vučiću, a išao je samo zbog toga što ima privremeni ugovor sa polovinom plate pomoćnika radnika u školi?

Sledeće pitanje je Ministarstvu zdravlja i ministarki. Da li znate kakvi su uslovi u Opštoj bolnici Smederevo i to u bolnici koja nije samo bolnica za građane Smedereva, kojih ima preko 110 hiljada, već je i okružna bolnica?

To je bolnica na samo 57 kilometara od KC Srbije, a takođe Smederevo je grad sa četiri izlaza sa auto-puta.

Zgrada je previše stara. Građena je od 1929. godine. Nije realno ulagati u renoviranje, već je neophodna potpuno nova bolnica, koju je Smederevo kao grad u kome se nalazi smederevska „Železara“ svakako zaslužio, s obzirom da se uporno hvalite da je smederevska „Železara“ najveći izvoznik u Republici Srbiji, a samim tim daje najveći doprinos BDP-u.

Naime, veliki broj lekara odlazi iz tog zdravstvenog centra zbog loših uslova rada.

Koristim ovu priliku i da pohvalim smederevsku Hitnu pomoć koja je u najkraćem mogućem roku stigla na mesto strašne tragedije u Malom Orašju.

Takođe, velike zasluge imaju i lekari Urgentnog centra i kompletno osoblje zdravstvenog centra „Sveti Luka“.

Inače, grad Smederevo je kupio lokaciju za izgradnju nove smederevske bolnice koja se nalazi na vojnom poligonu na Carini.

Pozivam ovom prilikom ministarku Danicu Grujičić da obiđe smederevsku bolnicu i da sama proceni i uveri se u istinitost mojih tvrdnji.

Takođe, pitanje ministarki zdravlja – kada će ambulante u selima Azerbesnica, Balajnac i Jug Bogdanovac u opštini Merošina ponovo početi sa radom?

Na teritoriji cele opštine Merošina postoji samo Dom zdravlja u centru Merošine. Stoga, građani iz 26 okolnih sela moraju da prelaze udaljenost i veću od 30 kilometar za najosnovnije lekarske preglede.

Sledeće pitanje je Ministarstvu pravde – zbog čega i zašto se odugovlačilo čak osam godina sa predmetom Filipa Breberine koji je nesavesnim i nemarnim lečenjem preminuo u 25. godini života u KCS? Zbog čega nakon otpočinjanja sudskog procesa je sudija donela oslobađajuću presudu posle samo dva ročišta za lekare, a da ne sasluša oštećene?

Filip Breberina je preminuo 4. januara 2014. godine u Beogradu nakon što je šest meseci, kako tvrdi njegova porodica, pogrešno i nesavesno lečen. Obdukcija nije rađena odmah nakon smrti mladića, već ju je porodica naknadno zahtevala. Rezultati i nalazi pokazali su da preminuo od sepse i da je imao maligni tumor na plućima. U bolnici se, između ostalog, tvrdi da ima emboliju pluća.

Iako su od početka mislili da je Filip pogrešno lečen, tek nalaz obdukcije im je to potvrdio, te je porodica preminulog podnela tužba koja godinama stajala u fioci. Prvi put je slučaj otvoren 2015. godine, a opet stavljen u fioku sve do 2020. godine, ali je sudija odmah odbacila optužnicu kao neosnovanu i zatvorila slučaj.

Imovinska karta

(Smederevo, 09.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (plata i paušal) Republika Mesečno 130347.00 RSD 01.08.2022 -
Odbornik Skupština grada Smedereva (prihod: 30% od prosečne plate na teritoriji Grada Smedereva) Grad Mesečno 21300.00 RSD 21.08.2020 -