MARIJA B. JOVANOVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Marija Jovanović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 104. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE. Članica je Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i zamenica člana Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

BIOGRAFIJA

Rođena je 01.05.1987. godine u Leskovcu, gde je završila Osnovnu školu „Vuk Karadžić“, i Srednju Medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Doktorske studije upisala je školske 2012/2013 godine. Tokom studija bila studentkinja prodekan, članica Senata Univerziteta u Nišu, članica i potpredsednica Studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu i članica SKONUS.

Kao pomoćnica gradonačelnika grada Leskovca zadužena za projekte evrointegracije radila je od 2015. do 2018. godine. U tom periodu učestvovala na raznim forumima u organizaciji SKGO iz oblasti uticaja pristupanja Srbije EU na lokalne samoprave, zatim treninzima NDI iz oblasti rodne ravnopravnosti i FIDIC i ACES treninzima za razvojne projekte.

Od 2018. godine je republička sanitarna inspektorka.

Potpredsednica je Gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac.
Poslednji put ažurirano: 27.02.2023, 09:17

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.04.2023.

Zahvaljujem, potpredsednice.

Koleginice i kolege narodni poslanici, predstavnici Vlade, na dnevnom redu je set predloga zakona, a ja bih se na početku osvrnula na Predlog zakona o elektronskim komunikacijama. Ovaj predlog zakona predstavlja usklađivanje sa poslednjom generacijom evropske legislative kada je u pitanju oblast komunikacije. Njegovim usvajanjem podstičemo jačanje tržišne konkurencije, jačanje prava krajnjih korisnika, efikasno i javno upravljanje spektrom, kao važnim resursom, vrednim čak više stotina miliona evra, potencijalno na svakih 20 godina.

Ono što je, takođe, važno to je da se ovim predlogom zakona rešava ravnomerna dostupnost brzog interneta u svim ruralnim krajevima naše zemlje. Takođe, Predlogom zakona RATEL-u kao nezavisnom telu daje se mnogo veća ingerencija. Šta zapravo u praksi predstavljaju sve ove izmene za naše građane? Pre svega, uvodi se mogućnost slanja elektronskog računa.

Samim tim postavlja se i pitanja šta sa onim delom stanovništva koje nije elektronski dovoljno upućeno ili iz nekih određenih razloga prosto ne želi da prima račune na ovaj način? Odredbama Zakona se mislilo i na ovo stanovništvo, tako da su oni u mogućnosti da primaju isto te račune putem pošte, naravno, potpuno besplatno. Na ovaj način mnogo pomažemo razvoju životne sredine.

Još jedna novina je registrovanje pripejd kartica. Imali smo prilike da još neko od kolega spomene o važnosti registrovanja pripejd kartice koja bi se osigurala, jednostavnim prijavljivanjem preko „eUprave“ ili na drugi način. Ovo je posebno bitno, imajući u vidu činjenicu, da se ova kartica u prethodnom periodu mnogo zloupotrebljavala i koristila kao instrument radi pretnje, ucene i za neke druge nesavesne radnje. Na ovaj način osnovnom registracijom, omogućićemo da tu mogućnost isključimo ili bar da je znatno smanjimo.

Takođe, Predlogom Zakona omogućava se podela kratkih brojeva kao važan resurs. Jedan od tih brojeva je svakako broj 116.000 koji predstavlja broj za prijavu nestale dece u Srbiji. Nekada je podela tih brojeva išla putem ko brže broju, njegov broj. Ovim Predlogom Zakona se uspostavlja taj red, uz pomoć određenih kriterijuma i ovog puta će biti to regulisano.

Posebno je bitno upisati svaki kabl u registar kako bi smo sprečili da svako naredno kopanje istog mesta kada imamo izgradnju puteva i kanalizacije ili neke vodovodne mreže ne bi ponavljali, što je inače danas često slučaj, tako da je ovo jako bitna stvar koja bi trebala da se reši ovim Predlogom Zakona.

Takođe, osvrnula bih se i na Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i temu generalno očuvanja životne sredine. S obzirom da dolazim iz Leskovca, grada koji je pre svega pionir u ekološkim projektima u Srbiji, titulu ekološki prosvećenih gradova osigurali su nam pre svega dva projekta. Jedan od tih projekata je svakako regionalna deponija „Željkovac“, čija je vrednost čak 12 miliona evra. Projekat upravljanjem otpadnih vodama je projekat na koji smo posebno ponosni i koji se u Leskovcu sprovodi u tri faze. Prve dve faze su uspešno završene, a u toku je treća takozvana „Orio faza“ ili „Orio projekat“ koji podrazumeva povezivanje još 78 kilometara kanalizacione mreže do centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ceo ovaj projekat vredan je 24 miliona evra.

Kao sporedni proizvod prečišćavanja otpadne vode stvara se mulj. Na godišnjem nivou količina otpadnog mulja koji se stvara u našem centralnom postrojenju u Leskovcu iznosi 8.000 tona, što zapravo predstavlja problem u daljem smislu tretmana i skladištenja munja. Jedan deo otpadnog munja u centru za prečišćavanje otpadnih voda koristi se za dobijanje električne energije za rad samog postrojenja.

Ovim Predlogom zakona, izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom omogućiće se zakonska rešenja dalje prerade otpadnog mulja do sirovine koja se i dalje može koristiti.

Kada je u pitanju Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, pozdravila bih pre svega odredbe koje se tiču rada inspekcijskog nadzora koji će svakako omogućiti efikasniji rad, a imali smo prilike i da čujemo da se ministarstvo zalaže za bezbedan rad inspektora u našem sistemu i daje posebno na značaju.

Zbog svega navedenog, u danu za glasanje podržaću ove predloge zakona i zamolila bih da iste ove predloge zakona podrže i predstavnici opozicionih stranaka.

Imovinska karta

(Leskovac, 30.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130348.00 RSD 01.08.2022 -

Whoops, looks like something went wrong.