NATAŠA TASIĆ KNEŽEVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Nataša Tasić Knežević prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 13. sazivu kao 16. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE. Zamenica je predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i članica Odbora za kulturu i informisanje.

BIOGRAFIJA

Rođena 1977. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Studirala je na Saobraćajnom fakultetu, ali njeno interesovanje bilo je solo pevanje. Pevala je godinama u crkvi Svetog Georgija kao solista, a onda je, kao stipendista princeze Jelisavete Karađorđević upisala Akademiju lepih umetnosti, odsek solo pevanje.

Završila je specijalističke studije na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu.

Tokom studija je bila stipendista Soros fondacije i od strane OEBS-a u 2012. godini je proglašena jednom od naistaknutijih Romkinja u svetu.

Solistkinja je u stalnom angažmanu Opere Srpskog narodnog pozorišta od januara 2018.

Živi u Beogradu.
Poslednji put ažurirano: 06.09.2022, 14:07

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici i svi građani Republike Srbije, danas govorimo o ljudima o kojima se retko ili nikada ne govori niti u Skupštini, a ni u javnosti, a na kojima počiva svaki deo našeg društva, a samim tim i svaki kutak pozorišnog sistema.

Danas predstavljam glas svih onih koji se ne vide, a to su električari, obućari, garderoberi, scenski radnici, šminkeri, vlasuljari, kafe kuvarice, svi oni koji čine matice pozorišnog sistema, života bez koga mi na scenu ne možemo da izađemo. Oni su razlog za moj amandman kojim bi se mogao makar minimalno poboljšati iznos plate i ispoštovati njihovo majstorstvo, jer oni zaista jesu majstori svog zanta.

Dav najveća pozorišta u Srbiji čine tri plus jedan ansambl, a to su opera, balet, drama plus tehnika. Operu i balet sačinjavaju hor i orkestar sa solistima i dirigentima i korepetitorima, kao i statistima. Mi imamo manjak tehnike, te jedna ili dve na primer šminkerke ne mogu da urade, to jest da šminkaju 200 ljudi na sceni. Tu spadaju garderoberi, obućari, scenski radnici, svi oni koji moraju da pripreme ovako veliki ansambl da bi bio spreman za izlazak.

Ja veoma dobro znam da Vlada Republike Srbije nije ostavila svoje umetnike na cedilu kao većina zemalja za vreme kovida, koji nisu mogli da rade zbog pandemije i zatvaranja, već im je pomagala, pa se nadam da će tako biti i dalje i da će plate biti povećane u skladu sa ekonomskim mogućnostima Srbije u ovom trenutku.

Ali, moram da naglasim da je Srpsko narodno pozorište zbog ovako teške situacije ostalo bez radnika, pa sad imamo jednog korepetitora već godinama i trenutno jednog dirigenta zaposlenog za stalno. Kako je ko odlazio u penziju ili, ne daj bože, preminuo, ta mesta su gašena, a mnogi su davali otkaze, što je alarmantno, jer je u pitanju najstarije pozorište u regionu, ali i jedno od najstarijih u Evropi.

Takođe, moram da se zahvalim upravama Srpskom narodnom pozorištu Željku Andrić i Sonji Damnjanović i Narodnom pozorištu Buletu Gonciću, kao i pokrajinskim i republičkim institucijama koje su imale razumevanja za ova dva pozorišta i u poslednjih šest meseci od smene bivše uprave, pokušavali da nađu rešenje ne samo za ekonomsko osnaživanje, već i za jačanje tehnike i umetničkog ansambla.

Ja iskreno verujem u politiku Vlade Republike Srbije, kao što verujem maticama bez kojih ni jedna konstrukcija ne može stajati čvrsto, te se nadam da ćemo naći adekvatna rešenja za ova dva najveća teatra u Republici Srbiji, kako bi se ekonomski i umetnički osnažila i svi ljudi u tim pozorištima. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, članovi Vlade i građani Srbije, želela bih da govorim vezano za amandman koji je prihvaćen i predložen, a tiče se kulturnih dobara nacionalnih manjina, i to iz nekoliko razloga.

Svaki zakon koji je vezan za zaštitu i očuvanje nacionalnih manjina, tj. pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara je pomak za sve građane i građanke Republike Srbije.

Vezano za nacionalnu manjinu kojoj ja pripadam, jedan od načina da se pomerimo unapred je da se kroz kulturu smanji netrpeljivost prema svima nama i da se uključimo ravnomerno i ravnopravno, tako da želimo u saradnji sa Vladom Republike Srbije, Romskim nacionalnim savetom i civilnim sektorom da napravimo svojevrsni katalog pokretnih i nepokretnih dobara koji su plod postojanja Romske nacionalne manjine da bi ovim zakonom jasno rekli - sve nacionalne manjine imaju ista prava.

Kao dokaz koliko je dobro za većinu kada se vodi računa o kulturnim dobrima i kulturnom nasleđu nacionalnih manjina, daću vam primer dva nedavno dobro rešena problema. Jedan je oko imovine za izdavaštvo rumunske nacionalne manjine, koji je rešio ministar Selaković, kao ministar spoljnih poslova tada i sada je na Vladi Republike Srbije u martu mesecu 2023. godine mesto spomenika Tetkice Bibije i spomen obeležja Roma u ulici Gospodara Vučića ušlo u prostornu, kulturnu celinu Beograda, a sam Beograd je na taj način dobio 446. kulturno nepokretno dobro. Ono je sadržano od stare kapele i kapelice spomen obeležje stradalim Romima tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, kao i spomen-ploča stradalim Romima tokom Drugog svetskog rata.

Tetkica Bibija je jedan od najznačajnijih romskih praznika i njeno obeležavanje započeto na prostoru beogradske Čubure 1888. godine. Sami Romi učesnici oslobodilačkih ratova su svojim novcem kupili taj plac i još tada podigli ovo spomen obeležje.

Ja moram da se zahvalim ministru Vesiću, koji je u to vreme bio zamenik gradonačelnika, koji je shvatio izuzetnu važnost ovog kulturnog dobra i pomogao je da se na mestu koje su investitori tada zakupili zaustavi rušenje tog kulturnog dobra i da se ono uključi u kulturno dobro grada Beograda.

Kao narodna poslanica uradiću sve što mogu da podržim ovaj zakon, jer se rečenica koja se često čuje među ljudima šta hoće sve te nacionalne manjine kojima pripadaju Romi, te da imamo više privilegija, da će ona nestati, a svima koji govore tako želim da kažem, uzmite sve te privilegije, ali onda prihvatite i sve uslove života koje imaju Romi. Romi su oduvek bili na strani Srbije i zajedno su stradali tokom svih ratova koji su vođeni na našem tlu, pa su samim tim bili izbeglice tokom devedesetih i sa KiM. Zamolila bih vas da imate u vidu i legalizaciju neformalnih naselja i mogućnost priključka na električnu energiju.

Takođe bih želela da čestitam novoizabranoj ministarki prosvete mandat zato što je to izuzetno bitno za dalje napredovanje i za obrazovanje. Nadam se da će imati u vidu i stipendiranje studenata romske nacionalnosti, ali i svih socijalno ugroženih kategorija, od prve godine studija, jer je ona prekretnica ka daljem obrazovanju i napretku svih nas. Hvala puno i želim da prihvatimo ovaj amandman zato što je on jako bitan za sve nacionalne manjine u Republici Srbiji i prepoznat je i od strane Vlade Republike Srbije, civilnog sektora, ali i građanstva. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

Poštovana predsednice, poštovani članovi Vlade, narodni poslanici i građani, Predlog zakona o registru majki i drugih lica kojima će se uplaćivati novčana pomoć je imao u vidu da će ovakva pomoć biti neophodna kako bi se ublažile ekonomske posledice nastale usled kovid krize, kao i krize izazvane poremećajem na svetskom tržištu.

Predlogom ovog zakona predviđa se ciljana novčana pomoć, pre svega, majkama dece predškolskog i školskog uzrasta. Jednokratno će biti isplaćeno 10.000 dinara za svako dete na koje se odnosi Predlog zakona, i to u septembru mesecu. Sredstva se mogu uplatiti na račun majke, oca, staratelja ili hranitelja, ukoliko gore pomenuti nemaju svoj račun. Članom 6. je predviđeno otvaranje posebnih namenskih računa licima kojima se novac uplaćuje, te smatram da je izuzetno bitno da se ovaj zakon primeni. Zamolila bih sve građane Srbije da apliciraju za ovaj vid pomoći.

Drugi izuzetno bitan zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom kojima se iz budžeta izdvaja 87 milijardi dinara. Predložene izmene i dopune zakona prvenstveno treba da poboljšaju materijalni status preduzetnica na osnovu fleksibilnih oblika rada. On ima za cilj uklanjanje institucionalnih uslova rada kojima se ograničava žensko preduzetništvo.

Želim da istaknem da je ova mera od izuzetnog značaja za sve preduzetnice, a posebno za one koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, jer pomažu da se one dodatno osnaže i osamostale.

Takođe, jedan od važnijih razloga zašto je ovaj zakon bitan je činjenica da Vlada Republike Srbije zajedno sa civilnim sektorom, jedan od njih su „Mame su zakon“, uspeli da doprinesu da preduzetnice budu vidljive i pomognute ovim merama, što nas dovodi do zaključka da je saradnja neophodna i plodonosna, kada su ovakvi zakoni u pitanju.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u čl. 63. do 66. i članu 69. kojim je utvrđeno pravo na slobodu odlučivanja o rađanju, pravo deteta, pravima i dužnostima roditelja, posebna zaštita deci, porodici, majke, samohranog roditelja i deteta, kao i socijalna zaštita građana i porodice. Korekcijom, izmenama je omogućena izmena i utvrđivanje ukupnog iznosa i načina isplate naknade po osnovu rođenja deteta, kao i posebne nege deteta.

Prepoznavanje petog i šestog deteta koje je predsednik Republike Srbije najavio želim da pohvalim i nadam se da će se i on uskoro naći pred skupštinskom procedurom, jer se one odnose i na najugroženije članove našeg društva kod nas, pa ste samim tim poslali jasnu poruku da Vlada Republike Srbije ne isključuje romsku nacionalnu manjinu i da merama podrške želi da podrži sve porodice.

Dosadašnjim mamama je na raspolaganju je još jedan vid podrške države, a to su subvencije za kupovinu prve nekretnine. Na inicijativu predsednika Republike Srbije, Vlada Republike Srbije dodeljuje subvencije majkama za kupovinu te nekretnine. Dodela ovih subvencija deo je pronatalitetnih mera koje sprovodi država Srbija u cilju podsticanja rađanja i podrške roditeljstvu. Ovo pravo može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije. Do sada je 331 majka ostvarila ovo pravo, čime su svojim porodicama i deci obezbedile mesto za život i bolje uslove života. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je 20 hiljada evra.

Imamo jedan amandman koji je jako bitan, a tiče se nacionalnih manjina, a koji želim da podržim. Vezan je za očuvanje i zaštitu pokretnih i nepokretnih dobara nacionalnih manjina tj. Roma u ovom mom slučaju. O njemu želim da pričam, jer znam da svaki pomak unapred za kvalitet života Roma i njihovo potpuno uključivanje ravnopravno i ravnomerno u naše društvo ide sporo, teško i uz dosta prepreka. Međutim, to ne znači da treba da stagniramo i da ne idemo napred, već treba da se trudimo da učinimo boljim mestom za život za sve nas.

Za dokaz koliko je teško primeniti promene za bolje na Rome, čak i kada postoje propisi, podsetiću vas na temu legalizacija neformalnih naselja i sporosti i sve teškoće da se obezbede priključci za struju. U romskim naseljima se koristi struja slabog napona i zimi često dolazi do požara baš u tim naseljima zato što, kada se uključi jedan aparat, on napravi kratak spoj i na taj način, usled požara, dolazi do stradanja, pogotovo dece i starijih.

Za dokaz koliko je dobar ovaj amandman i koliko je dobar ovaj zakon, a da je vezan za kulturu, reći ću vam…

Imovinska karta

(Beograd, 29.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 31000.00 RSD 01.08.2022 -
Srpsko narodno pozorište (Solistkinja opere) Javni prihod Mesečno 76000.00 RSD 01.08.2022 -

Whoops, looks like something went wrong.